Pierwszą akcją, jeszcze jako nieformalna grupa, przeprowadzoną przez obecnych członków Stowarzyszenia było Sprzątanie Bzury z kajaków we wrześniu 2005 roku. Od tego czasu jesteśmy blisko rzeki, a wiele naszych działań dotyczy tego największego skarbu naturalnego powiatu sochaczewskiego. Sprzątanie Bzury jest czymś co nas spaja i co staramy się nieustannie przeprowadzać od dziesięciu lat. Wierzymy, że te akcje nie tylko oczyszczają brzegi i dno rzeki ze śmieci, zwiększając jakość wody i poprawiając jej atrakcyjność dla kajakarzy, wędkarzy czy osób odpoczywających ale również edukują społeczeństwo w kwestiach ochrony przyrody i w długim okresie pozytywnie zmieniają nasze otoczenie.

Ostatnio akcję Sprzątania Bzury z kajaków wspierały firmy Cegielnia Plecewice, Mars Polska oraz Motoprzystań w Plecewicach.

mars-polska motoLogo