Statut

Statut Stowarzyszenia


Sprawozdanie Stowarzyszenia za rok 2022

Sprawozdanie merytoryczne 2022
Informacja finansowa 2022


Sprawozdanie Stowarzyszenia za rok 2021

Sprawozdanie merytoryczne 2021
Informacja finansowa 2021


Sprawozdanie Stowarzyszenia za rok 2020

Sprawozdanie merytoryczne 2020
Informacja finansowa 2020


Sprawozdanie Stowarzyszenia za rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne 2019
Informacja finansowa 2019


Sprawozdanie Stowarzyszenia za rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne 2018
Informacja finansowa 2018


Sprawozdanie Stowarzyszenia za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2017
Informacja finansowa 2017


Sprawozdanie Stowarzyszenia za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne 2016
Informacja finansowa 2016


Sprawozdanie Stowarzyszenia za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne 2015
Sprawozdanie finansowe 2015


Sprawozdanie Stowarzyszenia za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2014
Sprawozdanie finansowe:
Bilans 2014
Rachunek wyników 2014

Informacja dodatkowa 2014


Sprawozdanie Stowarzyszenia za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne 2013
Sprawozdanie finansowe 2013


Sprawozdanie Stowarzyszenia za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne 2012
Sprawozdanie finansowe:
Bilans 2012
Rachunek wyników 2012
Informacja dodatkowa 2012


Sprawozdanie Stowarzyszenia za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne 2011
Sprawozdanie finansowe:
Bilans 2011
Rachunek wyników 2011
Informacja dodatkowa 2011


Sprawozdanie Stowarzyszenia za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne 2010
Sprawozdanie finansowe:
Bilans 2010
Rachunek wyników 2010
Informacja dodatkowa 2010