olendrzyMarcin Prengowski, Olendrzy w powiecie sochaczewskim, Sochaczew 2009

Książka jest podsumowaniem kilkuletnich działań całego Stowarzyszenia na rzecz zachowania wiedzy o wielokulturowej historii Sochaczewa. Opracowanie opisuje przeszłość całkowicie i celowo zapomnianego osadnictwa olenderskiego w okolicach Sochaczewa, szczególnie w dzisiejszych gminach Brochów, Iłów i Młodzieszyn. Omówiono w nim etapy osadzania Olendrów, przyczyny przybycia oraz scharakteryzowano metody gospodarowania i styl życia. Integralnymi elementami publikacji są przeszłość parafii i zborów ewangelickich i mennonickich oraz próba analizy wzajemnych relacji polsko-niemieckich podczas dwustuletniego okresu przebywania osadników w okolicach Sochaczewa. Niełatwy temat i niesztampowe spojrzenie na historię sprawiają, że opracowanie to jest ciekawe i wypełnia lukę w historii Sochaczewa.

Przypominamy bogatą, wielokulturową przeszłość naszego regionu, a przez to dbamy o dziedzictwo historyczne ziemi sochaczewskiej oraz budujemy postawy tolerancji i poszanowania różnic etnicznych, religijnych oraz kulturowych. Poprzez propagowanie historii lokalnej chcemy również edukować młode pokolenie. Dlatego też książka trafiła do bibliotek szkolnych i publicznych.

Olendrzy w powiecie sochaczewskim to część Projektu Olenderskiego, w ramach którego uratowaliśmy kilka ewangelickich cmentarzy, zorganizowaliśmy konferencję „Ślady obcych kultur” traktującą o mniejszościach narodowych ziemi sochaczewskiej, a więc Niemcach, będących potomkami Olendrów, i Żydach. Ważnym elementem naszych działań jest również rajd rowerowy „Olenderskim Szlakiem”, który odbył się trzykrotnie. Ponadto przeprowadziliśmy inwentaryzację kilkudziesięciu cmentarzy ewangelickich i opracowaliśmy Olenderski Szlak Turystyczny nad Środkową Wisłą. Za całość naszych działań otrzymaliśmy pierwszą nagrodę w konkursie „Mazowsze: Kierunek Kultura” zorganizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.

ISBN 978-83-927106-15

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert w 2009r.

mazowsze