3. Księga pamięci SochaczewaKsięga pamięci Sochaczewa. Wybór tekstów, wybór, opracowanie i wstęp: Marcin Prengowski, Monika Adamczyk-Garbowska, Paweł Fijałkowski, Tomasz Karolak, Łukasz Popowski, Sochaczew 2012

Kto dziś pamięta, że jeszcze siedemdziesiąt lat temu Żydzi byli nieodłącznym elementem sochaczewskiej rzeczywistości? Wśród najstarszych mieszkańców miasta żywa jest jeszcze ta pamięć, lecz poza zarośniętymi trawą pozostałościami po cmentarzu żydowskim brak materialnych śladów przeszło pięćsetletniego pobytu w mieście ludzi wyznania mojżeszowego. Chcemy wypełnić tę lukę poprzez tłumaczenie z oryginału (języki jidysz i hebrajski) unikalnego świadectwa ocalałych z Zagłady żydowskich mieszkańców Sochaczewa.

Jesteśmy również przekonani, że pragnąc rzetelnie mówić o przeszłości Sochaczewa, nie można pominąć historii sochaczewskich Żydów, którzy przez kilkaset lat tworzyli to miasto. W wyniku Zagłady ten wyjątkowy świat został bezpowrotnie zniszczony. Liczymy, że niniejsza publikacja przybliży kulturę i historię miejscowych Żydów, ukazując jak ważnym i bliskim miejscem był dla nich Sochaczew, umożliwi rzetelne spojrzenie na jego przeszłość, a także pozwoli na sentymentalną podróż w czasie po typowym, prowincjonalnym polskim miasteczku z wieloetniczną społecznością…

ISBN 978-83-927106-22

Całą publikację można pobrać tu.

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra 2012 oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2012.

Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra mazowsze