STOWARZYSZENIE „NAD BZURĄ”

DLACZEGO?

Działamy dlatego, że chcemy pozytywnie wpływać na otaczającą nas rzeczywistość. Moglibyśmy narzekać na problemy nas otaczające, zamiast tego postanowiliśmy działać. Dzięki różnorodności zainteresowań, dużej wiedzy oraz zgromadzonemu doświadczeniu możemy podejmować inicjatywy, które czynią nasz region bardziej atrakcyjnym, czystszym i zintegrowanym. Dlatego też działamy głównie w dziedzinach takich jak ekologia, edukacja i dziedzictwo kulturowe.

KTO?

Członkowie Stowarzyszenia to bardzo zróżnicowana grupa ludzi. Mamy wśród nas nauczycieli, uczniów, studentów, leśników, urzędników, przedsiębiorców, rolników, radnych, samorządowców, pracowników korporacji, sportowców, dziennikarzy… Członkostwo nie zależy od miejsca zamieszkania. Zależy wyłącznie od woli działania. Nasza różnorodność jest naszą siłą, a łączą nas pasje i zainteresowania.

KIEDY?

Idea formalnego powołania organizacji pozarządowej powstała w roku 2005 po kilku spotkaniach i wspólnych akcjach. Propozycja zarejestrowania stowarzyszenia padła podczas pierwszego kajakowego sprzątania Bzury, we wrześniu 2005 roku na terenie zawsze przyjaznej nam Moto Przystani kajakowej w Plecewicach. Ostatecznie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania RAZEM dla Rozwoju Regionu Sochaczewskiego powstało podczas spotkania założycielskiego w grudniu 2005 roku, a zarejestrowane w KRS zostało 8 maja 2006r. Jesienią 2008 roku postanowiliśmy zmienić nazwę na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania NAD BZURĄ. 11 lutego 2009r. KRS dokonał odpowiedniego zapisu. 11 marca 2016 roku Walne Zgromadzenie Członków podjęło decyzję o skróceniu nazwy. Od tego momentu nazywamy się teraz Stowarzyszenie „Nad Bzurą”.