Piotr Stefaniak, Tomasz Karolak, Panny Dominikanki w Sochaczewie. Studia z dziejów konwentu mniszek Zakonu Kaznodziejskiego w Sochaczewie 1606–1820, jego dziedzictwa materialnego i duchowego, Sochaczew 2013

Jak dotąd historiografia polska sochaczewskiemu klasztorowi dominikanek nie poświęcała szerszej uwagi, choć tematyka ta z pewnością zasługiwała na szersze spopularyzowanie, bowiem konwent sochaczewski stanowił nie tylko ważne ogniwo w życiu kulturalnym i duchowym miasta, lecz był także jednym z pionierów ogólnopolskiego nurtu odnowy żeńskiego życia zakonnego zgodnie z dekretami Soboru Trydenckiego.

Książka, opatrzona pełnym aparatem naukowym, licznymi ilustracjami, a także wydana niezwykle starannie, jest dziełem wyjątkowym na sochaczewskim rynku wydawniczym. Jakość merytoryczną zagwarantowali dwaj wybitni fachowcy. Tomasz Karolak jest sochaczewskim archeologiem, historykiem-regionalistą i społecznym opiekunem zabytków, członkiem Stowarzyszenia „Nad Bzurą” i Stowarzyszenia „Nasz Zamek”. Kilka lat temu kierował terenowymi badaniami archeologicznymi mającymi na celu dokumentację reliktów zabudowań klasztornych ujawnionych podczas prac ziemnych związanych z modernizacją Pl. św. Dominika. Piotr Stefaniak to z kolei dziennikarz i historyk z Krakowa, jeden z najlepszych znawców problematyki żeńskiego monastycyzmu i hagiografii, autor licznych prac z tej dziedziny, m.in. wydanej w 2007 r. syntezy pt. Dzieje mniszek dominikańskich w krajach słowiańskich czy książkowych monografii klasztorów dominikanek w Raciborzu i Piotrkowie.

ISBN 978-83-927106-39

Książkę można kupić tu.

Publikacja została wydana przy wsparciu finansowym Burmistrza Miasta Sochaczewa przyznanym w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2012 oraz dzięki mecenatowi Arkadiusza Siekierskiego, prezesa firmy Hydro-Instal i darowiznom licznych osób prywatnych. Patronem medialnym został portal społeczności sochaczewskiej e-sochaczew.pl.

herb   logo e-sochaczew   logo hydro instal