Portal Bohaterowie Bitwy nad Bzurą to  pionierskie przedsięwzięcie w polskiej sieci internetowej, które wychodzi naprzeciw społecznej potrzebie indywidualnego upamiętnienia ofiar Polskiego Września 1939 roku. Jego powstanie stanowi pierwszy etap realizacji szerzej zakrojonego programu o charakterze dokumentacyjnym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Ma on na celu:
I. Weryfikację, usystematyzowanie, wzrost i upowszechnienie wiedzy o wszystkich ofiarach wojny obronnej Polski we wrześniu 1939 roku, szczególnie o szeregowych żołnierzach Wojska Polskiego, grupie, choć zdecydowanie najliczniejszej, to w polskiej historiografii traktowanej dotychczas marginalnie;
II. Zaspokojenie ludzkiej potrzeby poszukiwania swych korzeni rodzinnych, nieznanych informacji o losach swych bliskich i symbolu pamięci w postaci miejsca ich wiecznego spoczynku;
III. Wszechstronną edukację społeczeństwa, inspirowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz dialogu międzypokoleniowego;
IV. Złożenie w nowoczesny i nieznany dotąd sposób hołdu bohaterom walk o wolność i niepodległość Polski;
V. Przybliżenie szerszemu ogółowi tematyki grobownictwa wojennego oraz miejsc i pomników pamięci narodowej, związanych z działaniami wojny obronnej Polski 1939 roku.
Zapraszamy do odwiedzin i współpracy – www.bohaterowie1939.pl.
Projekt Bohaterowie Bitwy nad Bzurą uzyskał dotację w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w roku 2010. Drugi etap projektu pn. Bohaterowie Bitwy Nad Bzurą – mazowieckie nekropolie wojenne został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w roku 2011. Trzeci element projektu pn. Bohaterowie Bitwy Nad Bzurą – mazowieckie nekropolie wojenne, etap II został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w roku 2016.
 

fiomazowsze