Okładka

Wojciech Piorun, Z pamiętnika „Bitka”, Sochaczew 2008

Z pamiętnika Bitka to koncentrujące się na czasach II wojny światowej wspomnienia Wojciecha Pioruna „Bitka” (1900-1983) mieszkańca Sochaczewa, piłsudczyka, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, III powstania śląskiego, a w czasie okupacji dowódcy II plutonu VI kompanii IV batalionu AK obwodu „Skowronek”. Za swoją działalność konspiracyjną został aresztowany, osadzony na Pawiaku, a następnie więziony w trzech obozach zagłady: Oświęcimiu, Mauthausen, Linz.

Wstrząsające wspomnienia doczekały się, po ponad trzydziestu latach, wydania w formie książkowej. Stało się to dzięki współpracy rodziny „Bitka” i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą. Wydano 500 egzemplarzy, które zostały nieodpłatnie rozprowadzone m.in. do szkół i bibliotek całego powiatu sochaczewskiego. Właśnie tam zainteresowany czytelnik znajdzie tę pozycję.

Zaangażowani w projekt oprócz wyżej wymienionych grantodawców pragną również podziękować osobom, które były zaangażowane w sam proces powstawania książki: Monice Figut, która przeprowadziła korektę tekstu oraz Annie Orłowskiej odpowiedzialnej za skład i łamanie tekstu. Gorąco zachęcamy czytelników do zapoznania się z książką.

ISBN 978-83-927106-08

Publikacja mogła się ukazać dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Sochaczewie oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Swój wkład finansowy w projekt miała także liczna rodzina „Bitka”.

herb   logo_udskior