Projekt Olenderski to wieloetapowe zadanie, którego celem jest przywrócenie pamięci o niemal dwustuletnim osadnictwie olenderskim i niemieckim na terenie dzisiejszego powiatu sochaczewskiego. Pozytywny wpływ osadników jest widoczny do dziś choćby poprzez zagospodarowanie terenów zalewowych nad Wisłą. Są nam również bliskie idee pokojowego współżycia różnych nacji, religii i kultur, które są w Polsce obecne od wielu wieków, a dziś stają ponownie aktualne. Chcemy edukować w oparciu o doświadczenia przeszłości.

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące elementy:

I. Uporządkowaliśmy i/lub oznakowaliśmy kilka cmentarzy ewangelickich na terenie gminy Brochów

II. Zorganizowaliśmy konferencję naukową pt. Ślady obcych kultur na Mazowszu Zachodnim

III. Zorganizowaliśmy trzy edycje rajdu rowerowego oraz kilka wycieczek rowerowych Olenderskim Szlakiem (relacje z poszczególnych rajdów można znaleźć tu: I edycjaII edycja i III edycja)

IV. Wydaliśmy publikację Olendrzy w powiecie sochaczewskim autorstwa naszego kolegi Marcina Prengowskiego

V. Marcin Prengowski przeprowadził inwentaryzację wszystkich cmentarzy ewangelickich od Kazunia do Gąbina. Zbiorcze wyniki inwentaryzacji znajdują się tutaj.

VI. Opracowaliśmy Olenderski Szlak Turystyczny nad Środkową Wisłą

Nasz wysiłek i zaangażowanie zostały docenione w prestiżowym konkursie Mazowsze: Kierunek Kultura, gdzie otrzymaliśmy pierwszą nagrodę.

Projekt olenderski był kilkakrotnie wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

efrwp logo poziommazowsze_serce_polski