W TYM ROKU PREMIUJEMY WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIA – PIERWSZE 100 OSÓB KORZYSTA Z BONIFIKATY – SZCZEGÓŁY PONIŻEJ

 • UCZESTNICY INDYWIDUALNI
  • Dorośli: 110 zł (po przekroczeniu 100 zgłoszeń łącznie – 150 zł)
  • Niepełnoletni: 75 zł (po przekroczeniu 100 zgłoszeń łącznie – 115 zł)
  • Osoby z niepełnosprawnościami (na podstawie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności): 75 zł (po przekroczeniu 100 zgłoszeń łącznie – 115 zł)
  • Mieszkańcy powiatu sochaczewskiego (na podstawie dowodu tożsamości): 75 zł (po przekroczeniu 100 zgłoszeń łącznie –  115  zł)
  • Obywatele Ukrainy (na podstawie paszportu):  75 zł (po przekroczeniu 100 zgłoszeń łącznie –  115  zł)
 • RODZINY
  • 75 zł/osoba (po przekroczeniu 100 zgłoszeń łącznie –  115  zł). Przez rodzinę rozumie się udział co najmniej trojga spokrewnionych osób, w tym co najmniej jedno dziecko.
 • Wpisowe nie obejmuje wynajęcia sprzętu – jest to możliwe na miejscu (po uprzedniej rezerwacji) za dodatkową opłatą – 100 zł/kajak za 2 dni.

Uczestnik może startować na własnym sprzęcie.

Wpłaty przy zgłoszeniach internetowych można dokonać za pomocą płatności internetowej (przekierowanie po wypełnieniu formularza) lub poprzez przelew na konto organizatora: Stowarzyszenie „Nad Bzurą”; 24 1140 2004 0000 3702 8057 6356 / mBank S.A. tytułem: OSK Bzura 2022 Nazwisko i imię Uczestnika. W przypadku zgłoszeń na miejscu opłatę uiszcza się w gotówce.

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY