logo_czystabzura_czyste   motoLogo

OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY

„BZURA 2017”

pod Honorowym Patronatem

Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego

oraz

pod Patronatem Branżowym

Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa

Logo SITK

REGULAMIN SPŁYWU

 

I. Cele i zadania imprezy

 • Poznawanie walorów przyrodniczych rzeki Bzury,
 • Współzawodnictwo sportowe – wyścig,
 • Integracja środowiska turystycznego,
 • Popularyzowanie kajakarstwa jako formy aktywnego wypoczynku,
 • Promocja szlaku kajakowego na rzece Bzurze.

  II. Informacje podstawowe

Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Nad Bzurą oraz Moto Przystań Plecewice

Termin:

2-3 września 2017 r.

Trasa:

Rzeka Bzura, na odcinku: Kozłów Szlachecki – Plecewice – Witkowice

Długość trasy:

Kozłów Szlachecki – Plecewice – 21 km (sobota 2 IX); Plecewice – Witkowice – 10,0 km (niedziela 3 IX); Łącznie 31 km.

Trudność trasy:

Łatwa z drobnymi przeszkodami – ZWB

Baza biwakowo – żywieniowa:

Moto Przystań, Plecewice 78, 05-088 Brochów, motoprzystan.pl

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom:

 • Transport uczestników i sprzętu na trasie spływu,
 • Posiłek po zakończeniu każdego etapu,
 • Ubezpieczenie NW,
 • Doraźną pomoc medyczną w czasie trwania spływu,
 • Pamiątkę spływową w postaci koszulki,
 • Nagrody i medale dla zwycięzców poszczególnych konkurencji indywidualnych,
 • Puchary dla zwycięzców w punktacji drużynowej,
 • Pamiątkowa wklejka do książeczki.
 • Pole biwakowe wraz z zapleczem sanitarnym – WC i prysznic,
 • Miejsce parkingowe dla samochodu,
 • Asekuracja ratowników WOPR na trasie spływu.

III. Warunki uczestnictwa

 • Wypełnienie formularza poprzez:
 1.  stronę https://nadbzura.pl/splyw2017/ lub
 2. osobiście przed spływem: w piątek 01.09, w godzinach 18:00 – 20:00 oraz w sobotę 02.09, w godzinach 7.30 – 9:00)
 • Dokonanie wpłaty wpisowego,
 • Uzyskanie potwierdzenia o zakwalifikowaniu na spływ (otrzymanie numeru startowego),
 • Posiadanie dobrego stanu zdrowia i umiejętności pływania,
 • Podporządkowanie się poleceniom organizatorów,
 • Akceptacja treści i postępowanie zgodnie z niniejszym regulaminem.

Ponadto osoby niepełnoletnie:

 • Powyżej 16 roku życia mogą startować za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych,
 • Poniżej 16 roku tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych i na ich wyłączną odpowiedzialność,
 • W obydwu powyższych przypadkach, uczestnicy mogą płynąć tylko w kajakach 2-osobowych

IV. Wpisowe

Wpisowe wynosi:

 • 110 zł – dorosły uczestnik spływu
 • 80 zł – młodzież do lat 18

Wpłaty należy dokonać na konto organizatora:

Stowarzyszenie „Nad Bzurą”; Volkswagen Bank Polska S.A.  13 2130 0004 2001 0484 9691 0001 tytułem: OSK Bzura 2017 Imię i Nazwisko (Imiona i Nazwiska)

W przypadku wpłaty do 15.08.2017 r. koszt wpisowego obniża się o 10% i wynosi ono odpowiednio 99 i 72 zł.

Wpisowe nie obejmuje wynajęcia sprzętu (jest to możliwe na miejscu za dodatkową opłatą – 100 zł/kajak 2-osobowy i 60 zł/kajak 1-osobowy za 2 dni) oraz posiłków (poza dwoma obiadami po każdym etapie spływu; na terenie Moto Przystani jest bar). Za dodatkową opłatą możliwe jest wynajęcie przyczepy kampingowej – 3 osobowej 60 zł/doba, 4 osobowej 80 zł/doba (rezerwacja możliwa pod tel. 503 721 850).

Uczestnik może startować na własnym sprzęcie.

V. Zawody

Zawody zostaną rozegrane podczas pierwszego dnia na dystansie ok. 3 km, gdzie meta stanowi koniec etapu pierwszego (Moto Przystań w Plecewicach).

Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach:

 • K – 1 kajak sportowy
 • T – 1 kajak turystyczny – kobiety, mężczyźni
 • T – 2 kajak turystyczny – kobiety, mężczyźni, mix

Poszczególne kategorie rozgrywa się pod warunkiem, że na starcie zgłoszą się min. 3 załogi.

Przewiduje się również klasyfikację drużynową. Drużyna stanowi co najmniej 3 osady zgłoszone podczas rejestracji.

VI. Obowiązki uczestników

Uczestnik zobowiązany jest do:

 • Przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz zarządzeń Komandora i Sędziego Głównego,
 • Stosowania się do poleceń organizatorów, szczególnie podczas realizacji programu na wodzie: nie wolno wyprzedzać pilota prowadzącego, nie wolno płynąć za pilotami końcowymi,
 • Obozowania na biwaku w miejscach wyznaczonych,
 • Dbania o sprawność i jakość sprzętu pływającego i ratunkowego,
 • Dbania o czystość na szlaku i miejscach biwakowania,
 • Noszenia kamizelek podczas całego spływu,
 • Udzielania pomocy innym w razie potrzeby i możliwości,
 • Pokrycia kosztów związanych z naprawą wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych,
 • Przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i przepisów przeciwpożarowych,
 • Przestrzegania ciszy nocnej,
 • Przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na wodzie.

VII. Postanowienia końcowe

 • Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki osoby dorosłe,
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika.
 • Uczestnik odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi za niego odpowiedzialność finansową, w razie uszkodzenia pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu,
 • Sędzia ma prawo wykluczenia z uczestnictwa w spływie osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu oraz zarządzeniom organizatora spływu, bez obowiązku zwrotu wniesionych opłat,
 • Komandor spływu, ze względu na warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników, może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy spływu, bez obowiązku rekompensaty dla uczestników,
 • Organizator spływu gwarantuje, że dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów, niż związane z organizacją imprezy,
 • Kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i zmiany programu spływu w zależności od zaistniałej sytuacji.