motoLogo

OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY

„BZURA 2019”

 

pod patronatem branżowym

Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa

Logo SITK

REGULAMIN SPŁYWU

 1. Cele imprezy
 • Poznawanie walorów przyrodniczych Bzury,
 • Współzawodnictwo sportowe,
 • Integracja środowiska turystycznego,
 • Popularyzacja kajakarstwa jako formy aktywnego wypoczynku,
 • Promocja turystyki kajakowej na Bzurze.
 2. Informacje podstawowe

Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Nad Bzurą oraz Moto Przystań Plecewice

Termin:

17-18 sierpnia 2019 r.

Trasa:

Odcinek I (sobota 17.08) Kozłów Szlachecki – Plecewice (21,7 km) (w tym odcinek z pomiarem czasu).

Odcinek II (niedziela 18.08) Plecewice – Witkowice.

Trudność trasy:

Łatwa z drobnymi przeszkodami – ZWB.

Baza biwakowo – żywieniowa:

 • Moto Przystań, Plecewice 78, 05-088 Brochów, motoprzystan.pl
 • Pole biwakowe wraz z zapleczem sanitarnym – WC i prysznic

Organizator w cenie wpisowego zapewnia wszystkim uczestnikom:

 • Transport uczestników i sprzętu na trasie spływu,
 • Posiłek po zakończeniu każdego etapu,
 • Ubezpieczenie NW,
 • Doraźną pomoc medyczną w czasie trwania spływu,
 • Pamiątkę spływową w postaci koszulki,
 • Udział w wyścigu
 • Możliwość wygrania atrakcyjnej nagrody
 • Nagrody i medale dla zwycięzców poszczególnych konkurencji indywidualnych,
 • Puchary dla zwycięzców w punktacji drużynowej,
 • Pamiątkową wklejkę do książeczki
 • Wieczór komandorski (koncert z muzyką na żywo)
 • Konkurs piłki siatkowej o Puchar Prezesa
3. Warunki uczestnictwa
 • Wypełnienie formularza poprzez
  • stronę Formularza Zgłoszeniowego OSK Bzura 2019
  • Uwaga! Rejestracja dla osób chcących wynająć kajak, zostanie zakończona w czwartek 15 sierpnia o godzinie 16.00. Dla zgłoszeń po tym terminie, nie zapewniamy możliwości wynajęcia kajaków.
 • Dokonanie wpłaty wpisowego (przelewem na konto przed spływem lub gotówką przy rejestracji uczestników w piątek 16.08 w godz. 18:00-20:00 lub w sobotę 17.08 w godz. 08:00-9:00)
 • Posiadanie dobrego stanu zdrowia i umiejętności pływania,
 • Podporządkowanie się poleceniom organizatorów,
 • Akceptacja treści i postępowanie zgodnie z niniejszym regulaminem.

Ponadto osoby niepełnoletnie:

 • Powyżej 16 roku życia mogą startować za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych,
 • Poniżej 16 roku tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych i na ich wyłączną odpowiedzialność,

W obydwu powyższych przypadkach niepełnoletni uczestnicy mogą płynąć tylko w kajakach 2-osobowych,

4. Wpisowe
 • UCZESTNICY INDYWIDUALNI
  • Dorośli: 110 zł (przy wpłacie do 15 lipca rabat 10% – 99 zł)
  • Niepełnoletni: 80 zł (przy wpłacie do 15 lipca rabat 10% – 72 zł)
 • RODZINY
  • 77 zł/osoba (przy wpłacie do 15 lipca rabat 10% – 70 zł). Przez rodzinę rozumie się udział co najmniej troje spokrewnionych osób, w tym co najmniej jedno dziecko.
 • Wpisowe nie obejmuje wynajęcia sprzętu (jest to możliwe na miejscu za dodatkową opłatą – 100 zł/kajak 2-osobowy i 60 zł/kajak 1-osobowy za 2 dni).
 • Uczestnik może startować na własnym sprzęcie.

Wpłaty przy zgłoszeniach internetowych można dokonać za pomocą płatności internetowej lub poprzez przelew na konto organizatora: Stowarzyszenie „Nad Bzurą”; Volkswagen Bank Polska S.A.  13 2130 0004 2001 0484 9691 0001 tytułem: OSK Bzura 2019 Nazwisko i imię Uczestnika. W przypadku zgłoszeń na miejscu opłatę uiszcza się w gotówce.

5. Dodatkowe opłaty
 • wynajęcie przyczepy kempingowej – 3 osobowej 60 zł/doba, 4 osobowej 80 zł/doba (rezerwacja możliwa pod tel. 503 721 850). Wpłatę uiszcza się w gotówce na terenie Moto Przystani.
 • pole namiotowe – 10 zł od osoby
 • opłata za namiot – 10 zł
 • opłata za korzystanie z prądu – 10 zł
 • parkowanie samochodu/przyczepy kempingowej na polu namiotowym – 15 zł
6. Zawody

Zawody zostaną rozegrane podczas pierwszego dnia spływu w następujących kategoriach:

 • K – 1 kajak sportowy
 • T – 1 kajak turystyczny – kobiety, mężczyźni
 • T – 2 kajak turystyczny – kobiety, mężczyźni, mix

Poszczególne kategorie rozgrywa się pod warunkiem, że na starcie zgłoszą się min. 3 załogi.

Przewiduje się również klasyfikację drużynową. Drużyna stanowi co najmniej 3 osady zgłoszone podczas rejestracji.

7. Obowiązki uczestników

Uczestnik zobowiązany jest do:

 • Przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz zarządzeń Komandora i Sędziego Głównego,
 • Stosowania się do poleceń organizatorów, szczególnie podczas realizacji programu na wodzie (nie wolno wyprzedzać pilota prowadzącego, nie wolno płynąć za pilotem końcowym),
 • Obozowania na biwaku w miejscach wyznaczonych,
 • Dbania o sprawność i jakość sprzętu pływającego i ratunkowego,
 • Dbania o czystość na szlaku i miejscach biwakowania,
 • Noszenia kamizelek podczas całego spływu,
 • Udzielania pomocy innym w razie potrzeby i możliwości,
 • Pokrycia kosztów związanych z naprawą wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych,
 • Przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i przepisów przeciwpożarowych,
 • Przestrzegania ciszy nocnej,
 • Przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na wodzie.
8. Postanowienia końcowe
 • Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki osoby dorosłe;
 • Osoby towarzyszące, nie biorące udziału w spływie, nie wpłacają wpisowego;
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika;
 • Uczestnik odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi za niego odpowiedzialność finansową, w razie uszkodzenia pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu;
 • Sędzia ma prawo wykluczenia z uczestnictwa w spływie osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu oraz zarządzeniom organizatora spływu, bez obowiązku zwrotu wniesionych opłat;
 • Osoba zgłaszająca protest do sędziego, wpłaca wadium w wysokości 50 zł. Wadium ulega zwrotowi gdy protest zostanie uznany;
 • Komandor spływu, ze względu na warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników, może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy spływu bez obowiązku rekompensaty dla uczestników;
 • Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją Spływu. Organizator spływu gwarantuje, że dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż związanych z organizacją imprezy;
 • Udział w spływie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku na stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook, itp., przez organizatora spływu w celu dokumentacji i promocji imprezy;
 • Kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i zmiany programu spływu bez powiadomienia.