motoLogo

VI OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY im. Jana Ścigockiego „BZURA 2022”

REGULAMIN SPŁYWU

 1. Cele imprezy
 • Poznawanie walorów przyrodniczych Bzury,
 • Współzawodnictwo sportowe,
 • Integracja środowiska turystycznego,
 • Popularyzacja kajakarstwa jako formy aktywnego wypoczynku,
 • Promocja turystyki kajakowej na Bzurze.
 2. Informacje podstawowe

Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Nad Bzurą oraz Moto Przystań Plecewice

Termin:

13-14 sierpnia 2022 r.

Trasa:

Odcinek I (sobota 13.08) Plecewice – Kamion (w tym odcinek z pomiarem czasu).

Odcinek II (niedziela 14.08) Sochaczew – Plecewice.

Łączny dystans – 31 km.

Trudność trasy:

Łatwa z drobnymi przeszkodami – ZWB.

Baza biwakowo – żywieniowa:

 • Moto Przystań, Plecewice 78, 05-088 Brochów, motoprzystan.pl (pole biwakowe wraz z zapleczem sanitarnym – WC i prysznic)

Organizator w cenie wpisowego zapewnia wszystkim uczestnikom:

 • Transport uczestników i sprzętu na trasie spływu,
 • Posiłek po zakończeniu każdego etapu,
 • Ubezpieczenie NW,
 • Doraźną pomoc medyczną w czasie trwania spływu,
 • Pamiątkę spływową w postaci koszulki,
 • Udział w wyścigu,
 • Możliwość wygrania atrakcyjnej nagrody,
 • Nagrody i medale dla zwycięzców poszczególnych konkurencji indywidualnych,
 • Puchary dla zwycięzców w punktacji drużynowej,
 • Pamiątkową wklejkę do książeczki,
 • Śpiewogranie przy ognisku – piątek,
 • Wieczór komandorski (koncert z muzyką na żywo), 
 • Konkurs fotograficzny w trakcie spływu,
 • Zameldowanie na polu namiotowym.
3. Warunki uczestnictwa
 • Rejestracja udziału:
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego (rekomendowane) lub;
  • telefonicznie/smsowo (nr tel. 609-024-953 lub
  • mailowo (splyw@nadbzura.pl)
 • Dokonanie wpłaty wpisowego przelewem na konto przed spływem (lub gotówką przy w przypadku rejestracji uczestników w piątek 12.08 w godz. 18:00-20:00 lub w sobotę 13.08 w godz. 08:00-9:00),
 • Posiadanie dobrego stanu zdrowia i umiejętności pływania,
 • Podporządkowanie się poleceniom organizatorów,
 • Akceptacja treści i postępowanie zgodnie z niniejszym regulaminem.

Ponadto osoby niepełnoletnie:

 • Powyżej 16 roku życia mogą startować za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych,
 • Poniżej 16 roku tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych i na ich wyłączną odpowiedzialność,

W obydwu powyższych przypadkach niepełnoletni uczestnicy mogą płynąć tylko w kajakach 2-osobowych.

Ponadto osoby z niepełnosprawnościami przy zgłoszeniu powinny poinformować o ewentualnej potrzebie zapewnienia dodatkowego asystenta.

4. Wpisowe

W TYM ROKU PREMIUJEMY WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIA – PIERWSZE 100 OSÓB KORZYSTA Z BONIFIKATY – SZCZEGÓŁY PONIŻEJ

 • UCZESTNICY INDYWIDUALNI
  • Dorośli: 110 zł/osoba (po przekroczeniu 100 zgłoszeń łącznie – 150 zł/osoba)
  • Niepełnoletni: 75 zł/osoba (po przekroczeniu 100 zgłoszeń łącznie – 115 zł/osoba)
  • Osoby z niepełnosprawnościami (na podstawie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności): 75 zł/osoba (po przekroczeniu 100 zgłoszeń łącznie – 115 zł/osoba)
  • Mieszkańcy powiatu sochaczewskiego (na podstawie dowodu tożsamości): 75 zł/osoba (po przekroczeniu 100 zgłoszeń łącznie – 115 zł/osoba)
  • Obywatele Ukrainy (na podstawie paszportu): 75 zł/osoba (po przekroczeniu 100 zgłoszeń łącznie – 115 zł/osoba)
 • RODZINY
  • 75 zł/osoba (po przekroczeniu 100 zgłoszeń łącznie – 115 zł/osoba. Przez rodzinę rozumie się udział co najmniej troje spokrewnionych osób, w tym co najmniej jedno dziecko.
 • Wpisowe nie obejmuje wynajęcia sprzętu (jest to możliwe na miejscu za dodatkową opłatą – 100 zł/kajak za 2 dni). 
 • Uwaga! Rejestracja dla osób chcących wynająć kajak, zostanie zakończona w czwartek 11 sierpnia o godzinie 16.00. Dla zgłoszeń po tym terminie, nie zapewniamy możliwości wynajęcia kajaków.
 • Uczestnik może startować na własnym sprzęcie.

Wpłaty należy dokonać za pomocą przelewu na konto organizatora: Stowarzyszenie „Nad Bzurą”; 24 1140 2004 0000 3702 8057 6356 / mBank S.A. tytułem: OSK Bzura 2022 Nazwisko i imię Uczestnika. W przypadku zgłoszeń na miejscu opłatę uiszcza się w gotówce.

5. Dodatkowe opłaty
 • opłata za korzystanie z prądu – 20 zł,
 • parkowanie samochodu/przyczepy kempingowej na polu namiotowym – 50 zł.
6. Zawody

Zawody zostaną rozegrane podczas pierwszego dnia spływu w następujących kategoriach:

 • T-1 – kobiety, mężczyźni (kajak turystyczny)
 • T-2 – kobiety, mężczyźni, mix (kajak turystyczny)

Poszczególne kategorie rozgrywa się pod warunkiem, że na starcie zgłoszą się min. 4 załogi.

Przewiduje się również klasyfikację drużynową. Drużyna stanowi co najmniej 3 osady zgłoszone podczas rejestracji.

7. Obowiązki uczestników

Uczestnik zobowiązany jest do:

 • Przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz zarządzeń Komandora i Sędziego Głównego,
 • Stosowania się do poleceń organizatorów, szczególnie podczas realizacji programu na wodzie (nie wolno wyprzedzać pilota prowadzącego, nie wolno płynąć za pilotem końcowym),
 • Obozowania na biwaku w miejscach wyznaczonych,
 • Dbania o sprawność i jakość sprzętu pływającego i ratunkowego,
 • Dbania o czystość na szlaku i miejscach biwakowania,
 • Noszenia kamizelek podczas całego spływu,
 • Udzielania pomocy innym w razie potrzeby i możliwości,
 • Pokrycia kosztów związanych z naprawą wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych,
 • Przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i przepisów przeciwpożarowych,
 • Przestrzegania ciszy nocnej,
 • Przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na wodzie.
8. Postanowienia końcowe
 • Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki osoby dorosłe;
 • Osoby towarzyszące, nie biorące udziału w spływie, nie wpłacają wpisowego, natomiast pokrywają opłatę za biwakowanie wg. cennika;
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika;
 • Uczestnik odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi za niego odpowiedzialność finansową, w razie uszkodzenia pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu;
 • Sędzia ma prawo wykluczenia z uczestnictwa w spływie osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu oraz zarządzeniom organizatora spływu, bez obowiązku zwrotu wniesionych opłat;
 • Osoba zgłaszająca protest do sędziego, wpłaca wadium w wysokości 50 zł. Wadium ulega zwrotowi gdy protest zostanie uznany;
 • Komandor spływu, ze względu na warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników, może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy spływu bez obowiązku rekompensaty dla uczestników;
 • Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją Spływu. Organizator spływu gwarantuje, że dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż związanych z organizacją imprezy;
 • Udział w spływie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku na stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook, itp., przez organizatora spływu w celu dokumentacji i promocji imprezy;
 • Kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i zmiany programu spływu bez powiadomienia.