Ostatnie w tym roku, a siódme z rzędu, Spotkania z historią Sochaczewa i Ziemi Sochaczewskiej odbędą się 13 grudnia o godz. 16:00 w Kramnicach Miejskich w Sochaczewie. Podobnie jak poprzednio chcemy mówić nie o samym mieście, a o ciekawych tematach związanych z przeszłością Ziemi Sochaczewskiej w ogóle. Tym razem przeniesiemy się w czasie do Mikołajewa oraz Szymanowa.

W bieżącym roku koncentrujemy się na odkrywaniu przeszłości interesujących miejscowości, które są częścią Ziemi Sochaczewskiej. Jednocześnie chcemy promować młodych i ambitnych badaczy dziejów naszego regionu. Tak też będzie i tym razem.

W pierwszym wystąpieniu zobaczymy nauczyciela historii oraz WOS w Wiskitkach i Szymanowie dr Agnieszkę Sławińską z d. Zając, absolwentkę Historii i Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, która w tym roku obroniła pracę doktorską na temat młodocianych więźniarek politycznych osadzonych w łagrze w Bojanowie w latach 1952-1956. W jej dorobku znajduje się publikacja pt. Dzieje parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, która otrzymała wyróżnienie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki. Wykład naszego pierwszego gościa będzie poświęcony parafii Mikołajew i sąsiedniej wsi Białynin, których niezwykle ciekawą przeszłością zajmuje się obecnie.

Następnie wystąpi Łukasz Janecki, mieszkaniec Nowego Oryszewa, absolwent historii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pracownik Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach oraz Biblioteki Klasztornej Ojców Franciszkanów Konwentualnych w Niepokalanowie. Jest on autorem monografii Dzieje parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szymanowie oraz współredaktorem następujących pozycji Józef Chełmoński na fotografiach i we wspomnieniach oraz Chełmoński. Malarz polskich żywiołów. Opowieść historyka będzie koncentrować się na kościele i parafii w Szymanowie.

Serdecznie zapraszamy. Po wystąpieniach przewidujemy dyskusję. Wstęp wolny.

Oto pełne nazwy czekających nas wystąpień:

Białynin i Mikołajew – walka o władzę, zjednoczenie w zagrożeniu. Historia parafii w Mikołajewie (Agnieszka Sławińska z d. Zając)

Parafia i kościół w Szymanowie (Łukasz Janecki)

Projekt „Spotkania z historią Sochaczewa i Ziemi Sochaczewskiej” został dofinansowany ze środków Burmistrza Miasta Sochaczew przyznanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2014 roku.

Print Friendly, PDF & Email