Ponad 5 tysięcy nowych nazwisk poległych na portalu Bohaterowie Bitwy Nad Bzurą www.bohaterowie1939.pl. To żołnierze pochowani na licznych cmentarzach warszawskich, których biogramy utworzyliśmy dzięki dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Niniejszym pragniemy podsumować rezultaty kolejnego etapu rozwoju pionierskiego i cieszącego się niesłabnącym zainteresowaniem portalu internetowego Bohaterowie1939.pl, zainaugurowanego przez Stowarzyszenie „Nad Bzurą” w 2010 r., by w nowoczesny i niekonwencjonalny sposób uczcić pamięć żołnierzy Wojska Polskiego i osób cywilnych poległych, zmarłych z ran lub zamordowanych podczas kampanii 1939 r., których szczątki spoczywają na licznych cmentarzach, w kwaterach i mogiłach wojennych rozsianych na rozległym obszarze Mazowsza i środkowej Polski. Głównym celem realizowanego w odchodzącym roku zadania „Bohaterowie 1939 – mazowieckie nekropolie wojenne, etap II” było upamiętnienie tych, którzy oddali życie za Ojczyznę, a zostali pochowani na terenie m.st. Warszawy.

Warszawa jest największym z polskich miast, a jednocześnie najbardziej doświadczonym podczas licznych wojen. Strategiczne położenie stolicy w centrum ziem polskich powodowało, że nie omijał jej żaden konflikt zbrojny rozgrywający się na terenach Ojczyzny, począwszy od potopu szwedzkiego w połowie XVII w., a na II wojnie światowej kończąc. Szczególnie tragiczny wymiar miały walki z niemieckim najeźdźcą toczone o miasto w ramach kampanii 1939 r. W wyniku trwającego od 8 do 28 września nieprzyjacielskiego oblężenia oraz ponawianych już od 1 września bombardowań lotniczych śmierć poniosło ok. 27 tys. żołnierzy Wojska Polskiego i osób cywilnych, a ok. 50 tys. zostało rannych. Świadectwem tych wydarzeń są dziś liczne cmentarze, kwatery i mogiły wojenne rozsiane na całym obszarze m.st. Warszawy. Na warszawskich nekropoliach spoczywają ponadto liczne ofiary działań wojennych sprzed 77 lat, które ekshumowano z innych terenów, m.in. Pola Bitwy nad Bzurą, w tym takich miejscowości, położonych w powiecie sochaczewskim, jak Janówek (gm. Brochów), Kamion Mały (gm. Młodzieszyn) czy Dębsk Nowy (gm. Nowa Sucha).

W ramach działań związanych z projektem opracowaliśmy i opublikowaliśmy wykazy kilkudziesięciu warszawskich obiektów grobownictwa wojennego, wybranych grobów rodzinnych, które zawierają pochówki ofiar działań wojennych, oraz pomników i tablic pamiątkowych, związanych z wydarzeniami kampanii 1939 r. Zamieszczone informacje zostały wzbogacone o liczne fotografie, będące wynikiem profesjonalnej terenowej inwentaryzacji obiektów. Na ścianie pamięci portalu udostępniliśmy wreszcie biogramy kilku tysięcy poległych.

Przedsięwzięcie „Bohaterowie 1939 – mazowieckie nekropolie wojenne, etap II” jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Jest to jednocześnie kontynuacja zadań „Bohaterowie Bitwy nad Bzurą” i „Bohaterowie Bitwy nad Bzurą – mazowieckie nekropolie wojenne” z lat 2010-2011, w których podejmowaliśmy tematykę grobownictwa wojennego na terenie sześciu powiatów województwa mazowieckiego: sochaczewskiego, m. Płock, płockiego, gostynińskiego, nowodworskiego i warszawskiego zachodniego.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszych prac!

Tomasz Karolak

Marcin Prengowski

Warszawa, ul. Wólczyńska, kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym (fot. Tomasz Karolak).

Warszawa, ul. Łagiewnicka, kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym (fot. Tomasz Karolak).

Print Friendly, PDF & Email