Olendrzy byli inżynierami melioracji, potrafili wykorzystać regularne wylewy rzeki Wisły, a przed powodzią chronili się w swoich domostwach wzniesionych na terpach. Langhoff z Kępy Karolińskiej, w tle dom polski z dachem naczółkowym, 2019; fot. G. Piaskowski

Print Friendly, PDF & Email