krsJest nam niezmiernie miło zakomunikować, że 12 sierpnia br. Krajowy Rejestr Sądowy uprawomocnił zmianę nazwy naszego Stowarzyszenia. Od tego dnia oficjalnie nosimy nazwę: Stowarzyszenie „Nad Bzurą”.


Organizacja powstała w grudniu 2005 roku pod nazwą Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania RAZEM dla Rozwoju Regionu Sochaczewskiego. Tak też zostało zarejestrowane w KRS 8 maja 2006 roku. Jesienią 2008 roku, z związku z naszą łącznością rzeką i dużą aktywnością w jej obszarze, postanowiliśmy zmienić nazwę na: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania NAD BZURĄ. 11 lutego 2009r. KRS dokonał odpowiedniego zapisu w rejestrze. Natomiast 11 marca 2016 roku Walne Zgromadzenie Członków podjęło decyzję o skróceniu nazwy, poprzez usunięcie zwrotu Lokalna Grupa Działania.

Jesteśmy przekonani, że zmiana ta wpłynie na lepszą rozpoznawalność naszej organizacji i nie będzie już kojarzona z tzw. Lokalnymi Grupami Działania (rodzaj partnerstwa zrzeszającego sektor publiczny, prywatny i pozarządowy z kilku sąsiadujących ze sobą gmin). Pragniemy zapewnić, że wciąż każda z dotychczasowych nazw jest adekwatna. Nadal działamy lokalnie, nadal działamy na terenie szeroko rozumianej Ziemi Sochaczewskiej i nadal idea pracy razem jest nam bliska. Na koniec Bzura jest dla nas nieustannie inspiracją, jako przyrodniczy i turystyczny skarb regionu, ale też jako historyczne odniesienie (choćby Bitwa Nad Bzurą).

Przez ponad 10 lat istnienia Stowarzyszenie zrealizowało ogrom działań, z których można wymienić choćby regularne akcje sprzątania Bzury z kajaków pod hasłem Czysta Bzura, Projekt Olenderski przywracający do lokalnej pamięci historię osadnictwa olenderskiego, portal Bohaterowie Bitwy Nad Bzurą poświęcony poległym i weteranom największej bitwy Września czy kilka publikacji o niebagatelnym znaczeniu dla dziedzictwa regionu (np. Księga Pamięci Sochaczewa czy Panny Dominikanki). Ostatnie lata to również cykl Spotkań z historią Sochaczewa i Ziemi Sochaczewskiej oraz reaktywacja Nocy Świętojańskiej. A już 3-4 września organizujemy Ogólnopolski Spływ Kajakowy BZURA 2016, na który już dziś wszystkich zapraszamy.

Print Friendly, PDF & Email