cm1Już w najbliższy czwartek, 12 czerwca odbędzie się konferencja „Ślady obcych kultur na Mazowszu Zachodnim”. W ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego udowodnimy, że wielokulturowość i różnorodność religijna są w naszym regionie zjawiskiem obecnym od setek lat.
Na konferencję zaproszeni zostali nauczyciele z ponad 70 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatów sochaczewskiego, nowodworskiego, płockiego, gostynińskiego i warszawskiego zachodniego. Organizatorzy spodziewają się udziału w konferencji lokalnych historyków, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, ale także wszystkich, którym bliskie są sprawy dziedzictwa historycznego i kulturalnego naszego regionu.

Dokładny program konferencji, która odbędzie się w Szkole Podstawowej w Śladowie, prezentuje się następująco:

10.00 – Rozpoczęcie konferencji, przedstawienie prelegentów i gości

10.30 – Ślady obcych kultur w powiecie sochaczewskim i ościennych Marcin Prengowski – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju Regionu Sochaczewskiego

11.00 – Żydzi na Mazowszu w XIII-XX w.dr Paweł Fijałkowski – Żydowski Instytut Historyczny

11.45 – Przerwa kawowa

12.00 – Osadnictwo holenderskie na Mazowszu dr Jerzy Szałygin – Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

12.45 – Przerwa kawowa

13.00 – Rola samorządów w zachowaniu śladów dziedzictwa kulturowego – dyskusja z udziałem zgromadzonych przedstawicieli samorządu terytorialnego

13.30 – Dyskusja i podsumowanie konferencji

14.00 – Zakończenie

Po wyczerpaniu programu konferencji zaprosimy wszystkich chętnych na krótki spacer po cmentarzu olenderskim, położonym w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej.

Konferencja „Ślady obcych kultur na Mazowszu Zachodnim” jest organizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju Regionu Sochaczewskiego, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2008 roku.

Konferencja jest otwarta. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. W załączeniu przedstawiamy mapę dojazdu do miejsca konferencji – Szkoły Podstawowej w Śladowie.

Dojazd do Śladowa:
– od Sochaczewa drogą wojewódzką nr 705 przez Plecewice, Tułowice do Śladowa, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 575 Kamion – Kazuń Nowy skręcamy w lewo, potem jeszcze dwa kilometry i za przystankiem PKS skręcamy w lewo zgodnie z tablicą kierunkową „Cmentarz ewangelicki”, droga zaprowadzi nas do SP Śladów;
– od Płocka, Wyszogrodu, Słubic, Gąbina – drogą wojewódzką nr 575 przejeżdżamy most na Bzurze w Kamionie, wjeżdżamy na teren gminy Brochów, mijamy miejscowość Przęsławice i dojeżdżamy do Śladowa wypatrując po prawej stronie drogi tablicy kierunkowej „Cmentarz ewangelicki”, zgodnie z nią skręcamy w prawo i dojeżdżamy do SP Śladów;
– od Nowego Dworu Mazowieckiego, Leoncina – drogą wojewódzką nr 575 wjeżdżamy na teren gminy Brochów, mijamy Piaski Duchowne i Królewskie, Gorzewnicę, Kromnów, dalej jest już Śladów, mijamy skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 705 do Sochaczewa, potem jeszcze dwa kilometry i za przystankiem PKS skręcamy w lewo zgodnie z tablicą kierunkową „Cmentarz ewangelicki”, droga zaprowadzi nas do SP Śladów.

dojazd_do_sladowa1

Print Friendly, PDF & Email