Mafia działa nad Bzurą – Tymi słowami dr Anna Kalinowska z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym w Warszawie podsumowała zakończony w poniedziałek, 5 czerwca konkurs „Czysta Bzura – warto poznać jej piękno i odkryć tajemnice”. W gościnnych progach siedziby dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem Dla Rozwoju Regionu Sochaczewskiego ogłosiło wyniki konkursów dla szkół podstawowych i gimnazjów, ogłoszonych pierwszego dnia wiosny.

Dr Kalinowska, która sprawowała honorowy patronat nad konkursami, bardzo pozytywnie działającą mafią nazwała wszystkich ludzi, którym na sercu leży czysta rzeka Bzura i przywrócenie jej wszystkich funkcji przyrodniczych i społecznych, jakie spełniała kilkadziesiąt lat temu. Do tej specyficznej grupy zaliczyła przede wszystkim młodych uczestników konkursów z wielu szkół powiatu, biorących udział w konkursowej rywalizacji. W konkursach zorganizowanych przez stowarzyszenie wzięło udział 9 szkół z terenu powiatu sochaczewskiego, z gmin Brochów, Młodzieszyn, Sochaczew oraz ze szkół miejskich. W konkursie wiedzowym i plastycznym uczestniczyło ponad 120 dzieci podzielonych na 21 zespołów w trzech kategoriach wiekowych. Zespoły składające się z maksymalnie 12 uczniów przygotowały na konkurs prezentacje multimedialne, informacyjne i albumy dotyczące tematu konkursu. W konkursie plastycznym techniki prac były różnorodne: kredki, akwarele, wyklejanki, wycinanki. Prace przedstawiały rzekę i jej otoczenie, zwierzęta, rośliny, wędkarzy czy odpoczywających nad brzegami ludzi. W kategorii gimnazjów zwyciężyła Monika Chudzyńska, uczennica Gimnazjum Publicznego w Lasocinie. W kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajął Marcin Grzegorowski ze Szkoły Podstawowej w Brochowie, a w grupie klas IV-VI wygrała praca Anny Kaweckiej ze Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie.

Prezentacje multimedialne i albumy przygotowane przez zespoły uczniów były bardzo pomysłowe i profesjonalnie wykonane. Komisja konkursowa obradowała prawie 6 godzin, aby wyłonić zwycięzców. I tak w najmłodszej kategorii klas I – III szkół podstawowych zwyciężyła klasa III ze Szkoły Podstawowej w Śladowie, która pod opieką Pani Joanny Buniowskiej przygotowała puzzle prezentujące cały ekosystem Bzury. Wyróżnienie w tej kategorii zdobyła klasa „0” ze Szkoły Podstawowej w Brochowie za spektakl „Jak Marsjanie uratowali rzekę.”

W kategorii klas IV – VI szkół podstawowych prace na konkurs zgłosiło aż 16 zespołów, spośród których jednogłośnie wygrała prezentacja multimedialna grupy uczniów z klasy VI b ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Sochaczewie pod opieką Pani Marioli Kozłowskiej. Jury podkreśliło wysoki poziom techniczny prezentacji, bogactwo pomysłów dla poprawy stanu rzeki Bzury. Uczniowie przeprowadzili badania ankietowe wśród mieszkańców ulic miejskich położonych w pobliżu rzeki, poznali ich relacje na temat stanu rzeki 50 lat temu, historii jej zanieczyszczenia i aktualnie ponownej poprawy stanu wód płynących Bzurą. Młodzież swoje propozycje dla poprawy stanu rzeki przedstawiła w liście do Burmistrza miasta, zwracając uwagę na przyśpieszenie budowy kanalizacji sanitarnej, której istnienie może znacznie poprawić czystość rzeki. Zespół przygotował także ulotkę dla mieszkańców zachęcającą do poszanowania rzeki i zachowania jej otoczenia w czystości. Drugie miejsce w tej kategorii zajęły ex aequo zespoły z SP Brochów i SP Śladów, a na miejscu trzecim znalazła się kolejna grupa z SP Śladów.

W grupie gimnazjów klasyfikację wygrał zespół pod opieką Pani Aliny Okraski z Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie, na drugim miejscu znalazł się zespół z Gimnazjum Publicznego w Lasocinie, a na trzecim drużyna z Gimnazjum nr 3 w Sochaczewie.

„Mafia” znad Bzury okazuje się dość liczna, ponieważ zaliczyć do niej musimy wszystkich sponsorów, bez których cała akcja miałaby znacznie skromniejszy przebieg. Znamienne jest, że wielu ludzi słysząc po raz pierwszy hasło „Czysta Bzura” od razu deklarowało pomoc i wsparcie. Stowarzyszenie wspierał i nagrody dla laureatów ufundował Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Fundatorami nagród byli również: firma Masterfoods Polska sp. z o.o., Wójt Gminy Brochów, Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, Polski Związek Wędkarski Koło w Sochaczewie, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Wydawnictwo Nowa Era, Motoprzystań Michała Ścigockiego w Plecewicach, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Bielicach i zakład cukierniczy Felczak. Dzięki wsparciu wszystkich sponsorów laureaci otrzymali cenne nagrody, którymi były np. walizki Eko-Badacza, przyrządy do obserwacji przyrody, zeszyty edukacyjne, foliogramy, profesjonalne mikroskopy, publikacje książkowe, albumy i wiele innych. Na zwycięskie drużyny czeka także zwiedzanie zakładów Masterfoods Polska oraz wycieczki z przewodnikami po Puszczy Kampinoskiej oraz spływy kajakowe Bzurą. Wszyscy uczestnicy konkursów, sponsorzy i osoby wspomagające akcję, którzy przybyli do Izabelina na podsumowanie konkursów otrzymali specjalne odznaki z logo „Czysta Bzura”.

Efekty akcji to kilka ton zebranych znad rzeki śmieci, kilkanaście zewidencjonowanych dzikich wysypisk śmieci, z których większość została uprzątnięta przez uczestników konkursu. Wielu mieszkańców okolic Bzury zauważało aktywność uczniów i kibicowało ich działaniom. Mamy nadzieję, że w ten sposób udaje się obudzić świadomość tych, od których zależy stan naszej pięknej Bzury, że ludzie, od których zależy czystość rzeki odwrócą się do niej frontem i zaczną żyć z nią i traktować ją partnersko. Stowarzyszenie tworząc projekt „Czysta Bzura” miało na celu propagowanie edukacji ekologicznej młodego pokolenia. Dzieci i młodzież miały okazję poznać tajemnice rzeki i z pewnością zbliżyć się do niej i jej problemów.

Stowarzyszenie pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konkursów za chęć pracy dla Bzury, wszystkim szkołom, uczniom, opiekunom za wkład pracy i udział w rywalizacji. Sponsorom i instytucjom wspierającym dziękujemy za entuzjastyczne podejście do naszej akcji, wsparcie organizacyjne i pomoc.

Zakończone konkursy to nie koniec akcji „Czysta Bzura”. Już wkrótce będziemy sprzątać rzekę z kajaków. Przypominamy także, że do końca wakacji trwa konkurs fotograficzny, którego Bzura jest głównym tematem. Serdecznie zapraszamy do dokumentowania na fotografiach piękna naszej rzeki.

W imieniu Stowarzyszenia
Prezes Zarządu
Michał Jakubowski

Mafia nad Bzurą (1) Mafia nad Bzurą (2) Mafia nad Bzurą (3) Mafia nad Bzurą (4) Mafia nad Bzurą (5) Mafia nad Bzurą (6) Mafia nad Bzurą (7) Mafia nad Bzurą (8) Mafia nad Bzurą (9) Mafia nad Bzurą (10) Mafia nad Bzurą (11) Mafia nad Bzurą (12) Mafia nad Bzurą (13) Mafia nad Bzurą (14) Mafia nad Bzurą (15) Mafia nad Bzurą (16) Mafia nad Bzurą (17) Mafia nad Bzurą (18)

Print Friendly, PDF & Email