gngo_01_2008_okl_250_x4693Miesięcznik gazeta.ngo.pl to bardzo ciekawy magazyn zajmujący się problematyką organizacji pozarządowych. Mając charakter edukacyjno-informacyjny i popularyzatorski dostarcza regularnie wielu użytecznych informacji dotyczących działalności podmiotów trzeciego sektora.

Gazeta.ngo.pl jest również wizytówką portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl – prezentowane w gazecie artykuły są częścią informacji, które w całości zgromadzone są na stronach internetowych portalu.

Magazyn zawiera stałe rubryki, wśród których bardzo pożytecznymi są te dotyczące porad prawnych i księgowych, dostępnych funduszy, prezentujące dobre praktyki organizacji i pomysły na działalność. Miesięcznik przedstawia ludzi zasłużonych dla sektora NGO oraz wszelkie aktualności przydatne w działalności stowarzyszeń i fundacji.

Roczna prenumerata miesięcznika gazeta.ngo.pl kosztuje jedynie 20 zł. Z własnego doświadczenia możemy z pełną odpowiedzialnością rekomendować periodyk wszystkim działaczom NGO oraz innym zainteresowanym tematyką działalności organizacji pozarządowych.

Polecamy Państwa uwadze również kwartalnik „Trzeci Sektor”, wydawany przez Instytut Spraw Publicznych. Jak pisze wydawca „misja kwartalnika ma charakter edukacyjny: periodyk ten dostarcza środowisku organizacji społecznych oraz ekspertom trzeciego sektora i decydentom wiedzy na temat kondycji i perspektyw rozwoju trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce”.

Podstawowe informacje na temat kwartalnika dostępne są na stronie internetowejhttp://www.isp.org.pl/kompas/index.php?v=page&id=2

Zasady zakupu i prenumeraty znajdą Państwo tu: http://www.isp.org.pl/kompas/index.php?v=page&id=8&ln=pl

Print Friendly, PDF & Email