logo_aktywnaPoczątek roku to tradycyjnie czas naborów wniosków w wielu konkursach dla organizacji pozarządowych. Do zdobycia są dotacje dotyczące wielu dziedzin aktywności organizacji, między innymi działalności kulturalnej (szczególnie popularnej wśród sochaczewskich organizacji), działalności promującej aktywność młodzieży na rzecz środowiska lokalnego, jak również działania dotyczące zwiększenia szans młodzieży na udany start w dorosłe życie.
Kultura i sztuka Urzędu Marszałkowskiego

Do 15 lutego trwa nabór wniosków w otwartym konkursie Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie upowszechniania kultury i sztuki w roku 2008. Konkurs dotyczy następujących zadań:

I. „Organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, konkursach, przeglądach, plenerach, warsztatach, konferencjach, seminariach, wystawach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla polskiej kultury i sztuki”

II. „Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową oraz ludową związaną z upamiętnieniem osób i miejsc zasłużonych dla Mazowsza, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – na terenie Województwa Mazowieckiego”

III. „Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży w różnych formach” – na terenie Województwa Mazowieckiego”,

IV. „Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji i periodyków, książek, katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych o tematach dotyczących Mazowsza”.

V. „Góra Kalwaria – Czersk – Projekt” – organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, konkursach, przeglądach, plenerach, warsztatach, wystawach artystycznych mających znaczenie dla kultury, ze szczególnym uwzględnieniem partnerów skupionych wokół Góry Kalwarii i Czerska”.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne na stronie internetowej:
http://www.mazovia.pl/?a=news&id=4662&gm=22&sm=25

Aktywna Wiosna 2008

Konkurs grantowy Aktywna Wiosna jest programem Fundacji J&S Pro Bono Poloniae. Program kierowany jest do grup młodych wolontariuszy z całej Polski. Aktywna Wiosna to program dla wszystkich tych, którym nieobojętne jest środowisko lokalne. Kierowany jest do grup wolontariuszy, którzy mają ciekawe pomysły, ale z braku środków finansowych nie mogą ich zrealizować.

Konkurs Aktywna Wiosna daje szczególnie duże pole do popisu dla młodzieży, która posiada ciekawy projekt promujący aktywność na rzecz środowiska lokalnego.

Regumamin konkursu oraz wszelkie przydatne informacje dostępna na stronie internetowej:

http://www.aktywnawiosna.pl

Równać Szanse 2008

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu 'Równać Szanse 2008′ Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

O dotacje do 50 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 czerwca 2008 r. i trwające nie dłużej niż do 30 listopada 2009 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 3 marca 2008 r. Informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej:

http://www.rownacszanse.pl

(mj)

 

 

herb_x7908logo-pafwzdjecie1pro_bono

Print Friendly, PDF & Email