Śladów nagrobekPolska jest obecnie krajem jednolitym etnicznie, lecz sytuacja ta będzie się zmieniać. Po wejściu do Unii Europejskiej obywatele innych krajów mogą się swobodnie u nas osiedlać. Stan ten może wydawać się czymś nowym i groźnym…
Wychodząc naprzeciw ewentualnym obawom i chcąc świadomie kształtować postawy tolerancji Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju Regionu Sochaczewskiego, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, postanowiło przypomnieć sochaczewskiemu społeczeństwu, że wielokulturowość i różnorodność religijna są w naszym regionie zjawiskiem obecnym od setek lat. Dlatego też 12 czerwca br., w czwartek, w Szkole Podstawowej w Śladowie odbędzie się konferencja naukowa Ślady obcych kultur na Mazowszu Zachodnim na przykładzie powiatu sochaczewskiego i ościennych.

Chcemy w ten sposób przybliżyć historię dwóch dominujących na naszym terenie osadnictw, które w ciągu wieków stały się elementem sochaczewskiej codzienności. Dopiero ostatnia wojna zmieniła niemal całkowicie stosunki narodowościowe na naszym terenie.

Mowa tu oczywiście o osadnictwie żydowskim obecnym na Mazowszu od XIII w. oraz olenderskim czy później niemieckim od XVII w. Ludzie ci różniący się językiem, ubiorem, religią od rdzennej ludności z czasem stali się nieodzownym elementem miasta (Żydzi) czy wsi (Niemcy). Chcemy o tym opowiedzieć. Poruszymy kwestie przyczyn osadnictwa, jego przebiegu. Nie będziemy uciekać od tematów trudnych tj. wzajemne stosunki między Polakami a Żydami czy Niemcami. Dlatego też na konferencję zaprosiliśmy specjalistów w tych dziedzinach. Między innymi o Olendrach opowie znawca tematu – dr Jerzy Szałygin – pracownik Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych, przewodniczący Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, oddział Mazowiecki. Natomiast temat osadnictwa żydowskiego poruszy autor publikacji na ten temat – dr Paweł Fijałkowski z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Chcemy przybliżyć tę przeszłość szczególnie młodemu pokoleniu. Konferencja zatem zostanie przygotowana głównie dla nauczycieli historii, języka polskiego czy WOS. Wierzymy, że dzięki temu spotkaniu oraz materiałom przekazanym uczestnikom odbędzie się szereg lekcji tematycznych w gimnazjach i liceach, które będą uczyć o bogatej historii regionu oraz kształtować postawy tolerancji i pokojowego współżycia narodów. Konferencja ma charakter otwarty, zatem zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią regionu sochaczewskiego. O szczegółach organizacyjnych będziemy informować na bieżąco.

Integralnym elementem akcji będzie rajd rowerowy Olenderskim Szlakiem, który odbędzie się w niedzielę 22 czerwca i będzie organizowany również przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Naszym celem jest odwiedzenie kilku z zachowanych na terenie gminy Brochów nekropolii olenderskich. Akcja skierowana jest do wszystkich chętnych. Już wkrótce pojawią się szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące rajdu. Już dziś jednak prosimy zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem o zarezerwowanie terminu.

Marcin Prengowski

Print Friendly, PDF & Email