„Noce gorące”, „zasada przezorności”, „USA nie podpisze protokołu z Kyoto”, „samoograniczenie” to tylko kilka tematów dyskusji nad zmianami ziemskiego klimatu podczas spotkania z dr Witoldem Lenartem i projekcji filmu dokumentalnego „Niewygodna prawda”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach sochaczewskich obchodów Dnia Ziemi.
Wczoraj w ostoi św. Dominika w podziemiach kościoła parafialnego św. Wawrzyńca odbyło się spotkanie, którego tematem był problem zmian klimatu ziemi. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju Regionu Sochaczewskiego przy współpracy Młodzieżowej Rady Miasta Sochaczew. Spotkanie odbyło się z okazji dnia ziemi, obchodzonego w Polsce po raz 19. Temat wczorajszej imprezy był związany z hasłem tegorocznych obchodów Dnia Ziemi. Hasło to brzmi Klimat w Potrzebie, a więc dyskusja na temat zmian klimatycznych była jak najbardziej uzasadniona.

Stowarzyszenia zaprosiło do dyskusji dra Witolda Lenarta, eksperta klimatologa, pracownika Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz zastępcę dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym UW. Dr Lenart jest także szefem Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego w Murzynowie pod Płockiem.

Nasz gość wprowadził uczestników spotkania w tematykę zmian klimatu. Ekspert stanowczo potwierdził wyniki badań naukowców z całego świata – klimat ziemski ociepla się. I jak stwierdził, większość naukowców jest zwolennikami hipotezy, że ocieplenie klimatu może być spowodowane działalnością człowieka, a więc emisją gazów cieplarnianych, które są powodem efektu cieplarnianego. Dr Lenart przedstawił zgromadzonym uczestnikom spotkania zasadę przezorności. Mówi ona o tym, że ludzkość powinna podjąć działania naprawcze, jeżeli zauważa objawy zmian klimatycznych, a więc niebezpieczne ocieplenie klimatu i związane z nim anomalie pogodowe, a także postępującą koncentrację gazów cieplarnianych w atmosferze.

Kolejnym punktem spotkania była projekcja filmu dokumentalnego pt. Niewygodna Prawda. Film przedstawia działalność Ala Gore’a, byłego wiceprezydenta stanów zjednoczonych, który prowadzi światową kampanię na rzecz walki ze zmianami klimatu. Za swoją działalność Gore został w ubiegłym roku nagrodzony pokojową nagrodą Nobla. Podsumowując zaprezentowany dokument dr Witold Lenart stwierdził, że choć jest to film propagandowy, to ogólne tezy i wyniki badań i obserwacji prezentowane w filmie są zgodne z twierdzeniami świata nauki.

Film ten jednak jest ważnym elementem kampanii szerzenia wiedzy o stanie Ziemi zwłaszcza, że cześć mediów z różnych powodów lekceważy alarmujące fakty przedstawiane przez środowiska naukowe.

Po filmie przyszedł czas na dyskusję. Gość spotkania przedstawił ciekawe informacje na temat alternatywnych źródeł energii. Okazuje się, że dostępna technologia pozwala już teraz wytworzyć 100 % energii cieplnej potrzebnej człowiekowi z odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne czy biomasa. W chwili obecnej istnieje problem z zastąpieniem kopalin takich jak węgiel czy ropa naftowa jako paliwa elektrowni, lecz postęp naukowy jest szybki i niewykluczone, że już wkrótce kopaliny będzie można zastępować źródłami odnawialnymi.

Podsumowaniem spotkania było stwierdzenie, że każdy z nas może sam ograniczać swoje zużycie energii, a przez to globalną emisję gazów cieplarnianych. Oszczędność, powściągliwość i modernizacja to hasła które powinny być znane wszystkim ludziom. Jak stwierdził dr Lenart mieszkania o powierzchni 400 m2 nie są racjonalne i niezbędne ludziom, a gdyby wszyscy mieszkańcy Ziemi żyli na poziomie cywilizacyjnym obywateli USA, potrzeba by 14 planet równych naszej, aby wyżywić i utrzymać obecnej wielkości cywilizację ludzką.

Organizatorzy spotkania dziękują proboszczowi parafii św. Wawrzyńca księdzu Piotrowi Żądło za wyrażenie zgody na organizację spotkania w ostoi św. Dominika. Dziękujemy także wszystkim uczestnikom spotkania za udział i dyskusję.

(mj)

Lenart Ostoja (2) Lenart Ostoja (3)

Print Friendly, PDF & Email