Przedstawiciele czterech pokoleń potomków Wojciecha Pioruna „Bitka” oraz zaproszeni goście pojawili się 20 czerwca w gościnnych progach Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą z okazji premiery książki 'Z pamiętnika Bitka’.
Wstrząsające wspomnienia wojenne Wojciecha Pioruna – jednego z liderów AK na terenie Sochaczewa doczekały się po ponad trzydziestu latach swojego wydania w formie książkowej. Stało się to dzięki współpracy rodziny 'Bitka’ i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju Regionu Sochaczewskiego. Stowarzyszeniu udało się pozyskać na ten cel pieniądze z dwóch źródeł: Urzędu Miejskiego w Sochaczewie oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Swój wkład finansowy w projekt ma także cała liczna rodzina „Bitka”. Wydanych zostało 500 egzemplarzy pamiętników, które zostaną nieodpłatnie rozprowadzone m.in po szkołach, bibliotekach całego powiatu. Już wkrótce wszystkich chętnych zapraszamy do bibliotek.

Premierę książki, która przebiegała w rodzinnej atmosferze, swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście m.in Katarzyna Kajak pełnomocnik burmistrza do współpracy z organizacjami pozarządowymi, Ryszard Łakomski członek AK, działacz sportowy oraz Maciej Wojewoda, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Trójka
dzieci Wojciecha Pioruna: najstarsza Danuta, która na premierę przybyła specjalnie z Gdańska, Czesława Maria, która wraz z ojcem w latach 70-tych spisała wspomnienia, oraz najmłodszy syn Ireneusz wspominali ojca, swoje wojenne dzieciństwo i młodość, burzliwe losy całej rodziny Piorunów. Nie obyło się bez łez i wzruszeń, jakie te dramatyczne często opowieści, wywołały.

Po części oficjalnej Czesława Maria Bugaj wraz z rodzeństwem oraz zaangażowani w projekt podpisywali książki. Gości zaproszono na poczęstunek, członkowie rodziny jeszcze długo pozostali na premierze, aby powspominać i porozmawiać o teraźniejszości.

'Z pamiętnika Bitka’ to koncentrujące się na czasach II wojny światowej wspomnienia Wojcicha Pioruna (1900 – 1983) mieszkańca Sochaczewa, legionisty piłsudczyka, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, III powstania śląskiego, w czasie wojny dowódcy II plutonu VI kompanii IV batalionu AK obwodu 'Skowronek’. Za swoją działalność konspiracyjną został aresztowany, osadzony na Pawiaku, a następnie więziony w trzech obozach zagłady: Oświęcimiu, Mauthausen, Linz.

Zaangażowani w projekt oprócz wyżej wymienionych grantodawców pragną również podziękować osobom, które były zaangażowane w sam proces powstawania książki: Monice Figut, która przeprowadziła korektę tekstu oraz Annie Orłowskiej odpowiedzialnej za skład i łamanie tekstu. Gorąco zachęcamy czytelników do zapoznania się z książką!

Łukasz Majewski

Premiera Bitka (6) Premiera Bitka (5) Premiera Bitka (4) Premiera Bitka (3) Premiera Bitka (2)

Print Friendly, PDF & Email