16.06.2008_001W ostatnim przedwakacyjnym tygodniu roku szkolnego rozpoczęła się realizacja dwóch projektów edukacyjnych przeznaczonych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Podczas spotkania organizacyjnego nauczyciele otrzymali regulamin IV edycji konkursu ekologiczno-przyrodniczego „Czysta Bzura – warto poznać jej piękno i odkryć tajemnice” oraz zapoznali się z założeniami projektu pod nazwą „Nowoczesna szkoła w lesie – z mapą w GPSie”.
Projekt „Czysta Bzura”, odbywający się już po raz czwarty, obejmuje kilka komponentów. Konkurs przyrodniczo-ekologiczny dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych jest pierwszym z nich. Tematem przewodnim IV edycji konkursu jest hasło „Czysta Bzura? – nie bez czystych dopływów”.Stan rzeki Bzury jest uzależniony od stanu, w jakim znajdują się jej dopływy, zasilające swoimi wodami „rzekę matkę”. Dlatego też w roku rozszerzyliśmy konkurs na szkoły położone nad dopływami Bzury: Lutomią (Witonią), Rawką, Suchą, Pisią, Utratą, kanałem Łasica. Konkurs obejmie szkoły położone nad Bzurą i dopływami na terenie powiatów: sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego i żyrardowskiego.

W poniedziałek 12 czerwca w Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie odbyło się spotkanie organizacyjne, podczas którego nauczyciele otrzymali szczegółowy regulamin konkursu. Omówione zostały zasady rywalizacji we wszystkich grupach wiekowych, uwzględniono pewne sugestie nauczycieli, dotyczące szczegółów organizacyjnych tegorocznej rywalizacji. Harmonogram przewiduje zakończenie konkursu i odbiór prac do 28 września, a ogłoszenie wyników i imprezę podsumowująca do 5 października. Do konkursu zaproszonych zostało ponad 50 szkół z powiatów, przez które przepływa Bzura i jej dopływy.

W roku bieżącym chcemy podjąć wzmożone wysiłki w celu bezpośredniego wpływu na czystość rzek i ich estetykę. Podjęcie działań na rzecz rzek (Bzury i dopływów) będzie warunkiem uczestnictwa w konkursach i jest kolejnym elementem projektu „Czysta Bzura”. Proponowane działania będą dotyczyły:
– zainteresowania władz i społeczności lokalnej problemami naszych rzek,
– sprzątanie brzegów rzek,
– wykonanie ulotek propagujących walory rzek,
– organizacja wycieczek do ciekawych miejsc nad rzeką,
– akcje mające na celu uświadomienie potrzeby ochrony wód.
Opis podjętych przez szkolę działań załączony powinien być do prac konkursowych z danej szkoły.

We wrześniu, podczas ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”, stowarzyszenie organizuje sprzątanie brzegów Bzury: dorośli będą mogli sprzątać rzek z wykorzystaniem kajaków. Sprzątanie Bzury z kajaków odbędzie się po raz czwarty prawdopodobnie w IV sobotę września i jest kolejnym, kluczowym elementem całego projektu.

W czwartej edycji „Czystej Bzury” stowarzyszenie wspierają następujący partnerzy: Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, Urząd Gminy Brochów, Urząd Miasta Sochaczew, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Kampinoski Park Narodowy, Polski Związek Wędkarski Koło Sochaczew – Miasto, Firma Mars Polska oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego o/Bielice.

Po Kampinoskim Parku Narodowym z GPSem

W miniony poniedziałek zainaugurowany został również drugi projekt przeznaczony dla miejscowych szkół. Głównym zadaniem projektu „Nowoczesna Szkoła w lesie – z mapą w GPS-ie” jest doskonalenie umiejętności obsługi komputerów, wykorzystania internetu w nauce oraz poznania narzędzi nawigacji satelitarnej GPS i ich wykorzystanie w edukacji oraz rozpowszechnienie technik teleinformatycznych wśród dzieci i młodzieży. Bazą dla realizacji projektu jest portal internetowy Wirtualny Kampinoski Park Narodowy www.gridw.pl/wkpn. Głównym zadaniem portalu jest upowszechnianie aktywnych form edukacji ekologicznej oraz prezentacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Kampinoskiego Parku Narodowego. Ponadto portal umożliwia monitoring obiektów infrastruktury turystycznej oraz wybranych gatunków obcych występujących na terenie Parku.

Projekt opracowany przez stowarzyszenie polega na zorganizowaniu dla uczestniczących w nim nauczycieli warsztatów i wyjazdowego szkolenia terenowego, połączonego z nauką obsługi urządzeń GPS (Global Positioning System) – systemu nawigacji satelitarnej.

Zadaniem szkół uczestniczących w projekcie będzie przeprowadzenie co najmniej dwugodzinnych zajęć w ramach lekcji: informatyki, przyrody, geografii itp. z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych (praca w pracowniach komputerowych z zastosowaniem internetu i wykorzystaniem portalu Wirtualny Kampinoski Park Narodowy), przybliżających uczniom zagadnienia nawigacji satelitarnej.

Na podstawie przedstawionych szkołom ankiet ewaluacyjnych stowarzyszenie wybierze trzy placówki, które najpełniej i najróżnorodniej wykorzystały możliwości edukacyjne portalu Wirtualny Kampinoski Park Narodowy. Premiowany będzie szczególnie udział w projekcie jak największej liczby uczniów. Nagrodami dla zwycięskich szkół będą urządzenia GPS.

Realizacja zadania rozpocznie się po wakacjach i potrwa dwa miesiące. Obecni na poniedziałkowym spotkaniu nauczyciele już teraz deklarowali udział szkół w realizacji projektu.

Oba zainaugurowane w tym tygodniu projekty są organizowane przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju Regionu Sochaczewskiego przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Na realizację wymienionych zadań stowarzyszenie uzyskało granty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz działań na rzecz ekologii oraz kształtowania postaw i zachowań zgodnych z zasadami ekorozwoju.

logo_czystabzura_czyste wkpn_b

Print Friendly, PDF & Email