Sześćdziesiąt worków najróżniejszych śmieci, trzy lodówki, samochodowe koło i kilka opon, ręczny opryskiwacz, fragmenty łóżka, wiele dużych opakowań z tworzyw sztucznych i kilka innych większych przedmiotów wypełniających po brzegi kontener to efekt całodziennego, sobotniego kajakowego sprzątania Bzury. Odcinek rzeki od mostu w Chodakowie do mostu w Mistrzewicach został gruntownie oczyszczony.
Już po raz czwarty Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju Regionu Sochaczewskiego zorganizowało, w ramach projektu „Czysta Bzura – warto poznać jej piękno i odkryć tajemnice”, sprzątanie największej sochaczewskiej rzeki. Trzydziestu członków i sympatyków stowarzyszenia uczestniczyło w całodziennej akcji. Pogoda przekroczyła najśmielsze oczekiwania. Przy pracy wszyscy się opalili, a woda była na tyle czysta i ciepła, że nawet znalazła amatorów kąpieli.

Sprzątanie rozpoczęło się od mostu w Chodakowie, a zakończyło przy moście w Mistrzewicach. Wyraźną większość śmieci zebrano na obcinku Chodaków – Plecewice. Zapewne dlatego, że ten fragment był sprzątany po raz pierwszy i jego porządkowanie wymagało znacznie więcej wysiłków. Widać natomiast efekty poprzednich akcji na odcinku od Plecewic do Mistrzewic. Tamtejsze brzegi Bzury utrzymane są w znacznie lepszym stanie czystości. Projekt „Czysta Bzura” powstał właśnie w celu przełamania wieloletnich zaniedbań, dotyczących podejmowania działań w celu ochrony czystości wód Bzury, jej brzegów, świata roślinnego i zwierzęcego. Zaniedbania te istnieją ciągle w ludzkich umysłach, nawykach i przyzwyczajeniach. Rzeka traktowana jest jako wysypisko trudnych do utylizacji odpadów. Obowiązkiem wszystkich samorządów, leżących nad Bzurą i jej dopływami, jest zapewnienie swoim społecznościom możliwości legalnego pozbycia się wszystkich rodzajów śmieci. Akcje takie jak coroczne kajakowe sprzątanie Bzury czy „Sprzątanie Świata”, w którym biorą udział szkoły, mają głównie aspekt edukacyjny i nie są w stanie zastąpić prawidłowej gospodarki odpadami, której organizacja leży w gestii gmin. Edukacja natomiast musi pomagać w kształtowaniu odpowiedzialnej postawy obywateli oraz świadomości ich wpływu na otoczenie i przyrodę. Pobieżne spojrzenie na rodzaj zebranych w sobotę przedmiotów wiele mówi o wielkiej zmianie, jaka jeszcze musi dokonać się w myśleniu mieszkańców nadrzecznych okolic.

Kolejne kajakowe sprzątanie Bzury udało się świetnie dzięki pomocy wielu osób i stałych partnerów stowarzyszenia. Wielkie podziękowania należą się dla wszystkich nawodnych uczestników sobotniej akcji. Za pomoc organizacyjną stowarzyszenie dziękuje Michałowi Ścigockiemu, szefowi Motoprzystani. Kontener na śmieci oraz zakup worków sfinansował Urząd Gminy Brochów. Transport odpadów wielkogabarytowych zorganizował Robert Karaś. Należy również wspomnieć, że akcję swoim udziałem wsparło Koło Łowieckie Struga z Sochaczewa – myśliwi sprzątali brzeg Bzury z lądu.

Pracowity dzień na rzece podsumowano wspólnym ogniskiem, gdzieżby indziej jak nie nad brzegiem Bzury. Ciepły wieczór, rechoczące żaby, ryby skaczące ponad lustro wody skłaniały do wspólnego spędzania czasu nad coraz czystszą i piękniejszą rzeką Bzurą – z roku na rok coraz popularniejszym miejscem spotkań mieszkańców powiatu sochaczewskiego i turystów z wielu zakątków Polski.


IV edycja projektu ekologiczno-przyrodniczego „Czysta Bzura – warto poznać jej piękno i odkryć tajemnice” odbywa się dzięki wsparciu finansowemu i organizacyjnemu Samorządu Województwa Mazowieckiego, Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym UW, Kampinoskiego Parku Narodowego, Urzędu Gminy Brochów, Urzędu Miasta Sochaczew, Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Sochaczew Miasto, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Firmy Mars Polska, Starostwa Powiatu Sochaczewskiego.

IV Sprzątanie Bzury (21) IV Sprzątanie Bzury (20) IV Sprzątanie Bzury (19) IV Sprzątanie Bzury (18) IV Sprzątanie Bzury (17) IV Sprzątanie Bzury (16) IV Sprzątanie Bzury (15) IV Sprzątanie Bzury (14) IV Sprzątanie Bzury (13) IV Sprzątanie Bzury (12) IV Sprzątanie Bzury (11) IV Sprzątanie Bzury (10) IV Sprzątanie Bzury (9) IV Sprzątanie Bzury (8) IV Sprzątanie Bzury (7) IV Sprzątanie Bzury (6) IV Sprzątanie Bzury (5) IV Sprzątanie Bzury (4) IV Sprzątanie Bzury (3) IV Sprzątanie Bzury (2)

Print Friendly, PDF & Email