Rzeki w centrum uwagi (3)Osiemnaście szkół wszystkich poziomów wzięło udział w IV edycji konkursu przyrodniczo-ekologicznego „Czysta Bzura – warto poznać jej piękno i odkryć tajemnice”. W czwartek 2 października w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie ogłoszone zostały wyniki tegorocznej rywalizacji.
Tematem przewodnim konkursu było hasło „Czysta Bzura? – nie bez czystych dopływów!”.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju Regionu Sochaczewskiego zaprosiło do udziału w realizacji konkursowych zadań szkoły położone nad Bzurą oraz jej dopływami: Rawką, Suchą, Pisią, Utratą, Łasicą, Lutomią (Witonią). Dopływy zasilające swoimi wodami rzekę główną, oddziaływują na nią silnie, wpływając na stan jej wód. Dzięki zadaniom konkursowym, dotyczącym kilku rzek związanych z Bzurą, rozszerzony został zasięg terytorialny konkursu. Po raz pierwszy do rywalizacji przystąpiły szkoły podstawowe z Żyrardowa i Wyczółek oraz Gimnazjum z Bolimowa.

Uczniowie szkół podstawowych klas 0-III wykonywali prace plastyczne na temat „Moje wakacje nad rzeką”. Ten sam temat, jako zadanie polegające na wykonaniu pracy literacko-plastycznej w formie książeczki, otrzymali do realizacji uczniowie klas IV-VI. Gimnazjaliści musieli wykonać raport w formie prezentacji multimedialnej na temat „Dopływy Bzury – ich wpływ na rzekę”. Młodzież szkół średnich musiała wykonać raport o tej samej tematyce w formie papierowej.

Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:

Klasy 0-III

Klasa 0

I miejsce – Julia Pawłowska, klasa 0 „B” Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sochaczewie, Wychowawca – Barbara Milewska
II miejsce – Antoni Rejman, klasa 0 „B” Szkoła Podstawowa nr. 4 w Sochaczewie, Wychowawca – Barbara Milewska
III miejsce – Anna Cicha, Szkoła Podstawowa w Śladowie, Opiekun – E. Secomska – Pająk

Klasa I

I miejsce – Bartłomiej Kułach, Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Śladowie, opiekun – M. Karaś
I miejsce – Zuzanna Żakowska, klasa I „C”, Szkoła Podstawowa nr. 3 w Sochaczewie, opiekun – K. Kozłowska
II miejsce – Weronika Kwiatkowska, klasa I „D”, Szkoła Podstawowa nr. 3 w Sochaczewie, opiekun – A. Kwiatkowska
III miejsce – Weronika Ciałkowska, Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Śladowie, Opiekun – H. Karaś

Klasa II:

I miejsce – Bartłomiej Kowalewski, Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Śladowie, opiekun: B. Poryszewska
II miejsce – Daria Borecka, Szkoła Podstawowa w Młodzieszynie, opiekun – Maria Czerwińska
II miejsce – Dominika Basiak, Szkoła Podstawowa w Brochowie, opiekun – T. Przygoda
III miejsce – Wiktoria Małachowska, Szkoła Podstawowa w Brochowie, opiekun – T. Przygoda
III miejsce – Mateusz Witkowski, Szkoła Podstawowa Nr 7 w Sochaczewie

Klasa III

I miejsce – Kinga Dobrowolska, Szkoła Podstawowa w Brochowie, opiekun – A. Perkowska
II miejsce – Michał Stelmach, Szkoła Podstawowa w Brochowie, opiekun – T. Machcińska
II miejsce – Oliwia Warchałowska, Szkoła Podstawowa w Brochowie, opiekun – M. Czerwińska
III miejsce – Anita Znamierowska, Szkoła Podstawowa w Wyczółkach, opiekun – Magdalena Dąbrowska
III miejsce – Dorota Marcinkowska, klasa III „A”, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sochaczewie, opiekunowie – Maria Skrobisz, Brygida Przydworska
Wyróżnienie – Zuzanna Szczepaniak, klasa III „A”, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Żyrardowie

Klasy IV – VI:

I miejsce – Roksana Jabłońska – klasa VI, Szkoła Podstawowa nr 7 w Sochaczewie.
II miejsce – Dominik Pająk, Adrianna Jakubowska, Krystian Dobrzyński – klasa V, Szkoła Podstawowa w Brochowie.
III miejsce – Łukasz Hatliński – klasa VI, Szkoła Podstawowa nr 4 w Sochaczewie.
Wyróżnienia: Mateusz Tonderski – klasa VI, Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej
Aneta Basiak – klasa V, Szkoła Podstawowa nr 4 w Sochaczewie.

Gimnazja:

I miejsce – Jakub Wójcik – klasa II „B”, Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie.
II miejsce – Justyna Krokowska, Patrycja Lisowska, Aleksandra Przyłoga – klasa II, Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie.
III miejsce – Marta Hyziak – klasa III „B”, Gimnazjum w Bolimowie
Aneta Majewska – klasa II „B”, Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie
Wyróżnienie: Aleksander Wojda – klasa III, Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie.

Szkoły ponadgimnazjalne:

Wyróżnienie: Monika Siewiera, Sylwia Orchowska – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

Jak zwykle najlepsi uczniowie i szkoły otrzymali atrakcyjne nagrody. Nagrody indywidualne jak zawsze związane są z ekologiczno-przyrodniczą tematyką konkursu. Namioty, plecaki, lornetki, przewodniki turystyczne, książki przyrodnicze, programy komputerowe, pendrivy to tylko niektóre upominki, które pomogą uczniom pogłębiać wiedzę w szerokim zakresie nauk przyrodniczych oraz pozwolą na rozwijanie zainteresowań turystyczno-krajoznawczych. Szkoły natomiast zostały wyposażone w sprzęt audiowizualny, bardzo potrzebne mikroskopy, szeroką gamę książek, gry, programy komputerowe i jeszcze wiele innych pomocy naukowych przydatnych zarówno podczas lekcji, jak i w codziennym funkcjonowaniu szkół.

Dodatkowo podczas gali wylosowana została jedna ze szkół podstawowych, która pojedzie na wycieczkę do gospodarstwa ekologicznego w Grzybowie, gdzie odbędą się zajęcia edukacyjne prowadzone przez Stowarzyszenie „Ziarno”. Szczęśliwcem okazała się Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej, wylosowana przez Jarosława Warzywodę, reprezentującego Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wielkim aplauzem i pomrukiem zadowolenia gimnazjalistów została przyjęta informacja, że uczniowie trzech najlepszych w tegorocznym konkursie gimnazjów pojadą na wycieczkę do Białowieży. Na wyprawę do Białowieskiego Parku Narodowego pojadą uczniowie oraz nauczyciele Gimnazjum nr 1 (10 osób) i nr 2 (15 osób) w Sochaczewie oraz Gimnazjum w Bolimowie (10 osób).

Skala i zakres konkursu „Czysta Bzura – warto poznać jej piękno i odkryć tajemnice” z każdą edycją są coraz większe. Rośnie także liczba partnerów wspierających projekt finansowo, organizacyjnie i merytorycznie. W IV edycji konkursu stowarzyszenie wspierały następujące instytucje i osoby:
– Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (w ramach dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz ekologii oraz kształtowania postaw i zachowań zgodnych z zasadami ekorozwoju),
– Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym UW,
– Instytut Badawczy Leśnictwa,
– Urząd Gminy Brochów,
– Kampinoski Park Narodowy,
– Urząd Miasta Sochaczew,
– Mars Polska Sp. z o.o.,
– Polski Związek Wędkarski Koło Sochaczew Miasto,
– Starostwo Powiatu Sochaczewskiego,
– Agencja Reklamowo-wydawnicza A. Grzegorczyk – wydawca magazynu „Poznajmy Las”,
– Moto-przystań Michał Ścigocki Plecewice,
– Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Bielicach,
– Spółka Helio S.A.,
– Piekarnia Marek Wawrzyn.
Głos decydujący podczas oceniania prac konkursowych mieli eksperci: Łukasz Majewski, dr Anna Kalinowska (UCBŚ) i dr Małgorzata Falencka-Jabłońska (IBL).

Zakończona już IV edycja konkursu „Czysta Bzura – warto poznać jej piękno i odkryć tajemnice” zbliża również do końca finalizację szerszego projektu pod tą samą nazwą. Między innymi w jego ramach odbyło się we wrześniu kajakowe sprzątanie Bzury, którego rezultatem było zebranie 10 metrów sześciennych śmieci. Podejmowane przez stowarzyszenie działania, kształtujące świadomość ekologiczną lokalnej społeczności, spotykają się z pozytywnym przyjęciem wielu instytucji i osób. Skala działań dla rzeki Bzury i jej dopływów z roku na rok powiększa się. W związku z tym stowarzyszenie pragnie podziękować za wsparcie wszystkim partnerom instytucjonalnym i osobom prywatnym za wsparcie przy realizacji projektu „Czysta Bzura – warto poznać jej piękno i odkryć tajemnice”. Nasze wspólne działania mają wielkie znaczenie dla otaczającego nas środowiska przyrodniczego, którego stan zależy od nas wszystkich na nie oddziałujących. Jak wskazują doświadczenia, to właśnie edukacja dzieci i młodzieży jest najskuteczniejszym działaniem, pozwalającym wpływać na ich przyszłe postawy już w dorosłym życiu. Dzięki skupieniu tak wielu partnerów i osób życzliwych, udało się stworzyć koalicję dla Bzury, stanowiącej ważny element życia lokalnej społeczności. Dalsze działania na rzecz Bzury będą kontynuowane, a ich skala rozszerzana.

Rzeki w centrum uwagi (13) Rzeki w centrum uwagi (12) Rzeki w centrum uwagi (11) Rzeki w centrum uwagi (10) Rzeki w centrum uwagi (9) Rzeki w centrum uwagi (8) Rzeki w centrum uwagi (7) Rzeki w centrum uwagi (6) Rzeki w centrum uwagi (5) Rzeki w centrum uwagi (4)  Rzeki w centrum uwagi (2) Rzeki w centrum uwagi (1)

Print Friendly, PDF & Email