Maróz 2009 dzień pierwszy (1)Na VIII Ogólnopolskie Spotkania Organizacji Działających Na Obszarach Wiejskich Maróz 2009 ściągnęło blisko 500 osób, uczestników, jak też organizatorów. Zaproszeni goście przyjechali z całego kraju, by w trakcie warsztatów, wykładów i spotkań dyskutować na temat roli jaką może pełnić nowoczesna technologia w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego wsi i małych miast.
Wszystkich uczestników i gości, na start trzydniowych zajęć, powitali organizatorzy, Pan Piotr Szczepański (Fundacja Wspomagania Wsi), Pan Krzysztof Margol (Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA) oraz Pan Radosław Jasiński (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności) przedstawiając też ważne dla każdego informacje organizacyjne.

Uczestnicy podzieleni są na grupy, każdy posiada indywidualny program zajęć, a ten jest bardzo bogaty. Wczoraj wspólnie uczestniczyliśmy w wykładach, w których poruszone zostały m.in. zagadnienia takie jak: Internet jako środek komunikacji, źródło informacji, miejsce dla rozwoju nisz społecznych, wady i zalety sieci, inicjatywy, jakie dzięki elektronicznemu medium można przeprowadzić na wsi oraz przykłady wykorzystania go do popularyzowania dziedzictwa. Niemniej ciekawe były warsztaty. Co było ich tematem? :

Internet inspiruje
Celem warsztatu było przedstawienie nowatorskich i oryginalnych przykładów aktywności osób i organizacji pozarządowych w środowisku wiejskim oraz przegląd różnych narzędzi dostępnych w Internecie mogących ułatwić realizację różnych pomysłów na działania lokalne. Uczestnicy mogli się dowiedzieć w jaki sposób mogą promować swoją działalność, a także dziedzictwo kulturowe lokalnego terenu poprzez tworzenie portali internetowych, for dyskusyjnych a nawet sklepów internetowych.

Bezpieczeństwo użytkownika w Internecie
Prowadzący warsztaty skupili się na tzw. „ciemnej stronie Internetu”. Niedoświadczeni, początkujący użytkownicy nie zdają sobie bowiem wielokrotnie sprawy, co poprzez sieć można nie tylko załatwić, kupić , sprzedać, ale też być pozbawionych haseł, kodów, nie wspominając o wirusach, trojanach, czy też niebezpieczeństwach związanych z użytkowaniem Internetu przez dzieci.

Plan zajęć skonstruowany jest tak, że nie pozostawia wolnego czasu na tzw. nicnierobienie, daje jednak pole do integracji. Świetnym pomysłem było zorganizowanie ogniska, w czasie którego bawiliśmy się przy muzyce zespołu „Trebunie Tutki”. W trakcie ogniska czynne były namioty tematyczne – punkty konsultacyjne z różnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz programami unijnymi.

Dziś kolejny bogaty w wiedzę dzień, z którego relacja wkrótce.

Justyna Marciniak
Przemysław Kamiński

Maróz 2009 dzień pierwszy (3) Maróz 2009 dzień pierwszy (2)

Print Friendly, PDF & Email