„Bobry Pana Boga. Zapomniany świat Olędrów” to tytuł wystawy, której wernisaż odbył się 26 czerwca na placu Małachowskiego przed Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

Tytuł wystawy dobrze określa talenty dawnych mieszkańców mazowieckich wsi, położonych w dorzeczu Wisły. Historię osadnictwa Oledrów w okolicach Warszawy zaprezentował Paweł Matwiejczuk, kurator wystawy, pracownik Państwowego Muzeum Etnograficznego, a prywatnie pasjonat historii osadnictwa olenderskiego i mieszkaniec wsi Piaski Duchowne w Gminie Brochów.

Prezentując cel przygotowania wystawy, jej kurator podkreślił wagę zachowania kultury olęderskiego osadnictwa w dolinie Wisły, a także historii 300-letniej koegzystencji Polaków, Holendrów i Niemców na Mazowszu. Ekspozycja ma zwrócić uwagę na tragiczny stan zabytków olenderskich oraz zanikanie bogatej tradycji regionu przez nich zamieszkiwanego. Wystawa ma skłonić do refleksji nad mazowieckim dziedzictwem kulturowym, które nie jest monolitem, lecz barwną mozaiką wielu kultur.

Wystawa jest pierwszym etapem długotrwałego projekt mający na celu stworzenie przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie kolekcji olęderskiej, która pozwoli ocalić pamiątki po tej niezwykłej, ginącej obecnie kulturze.

Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą cieszy wyjątkowo każde zainteresowanie tematem osadnictwa olenderskiego, a szczególnie zainteresowanie tak poważnej instytucji, jaką jest Państwowe Muzeum Etnograficzne. Goszcząc na wernisażu udało się nam porozmawiać chwilę z kuratorem i wręczyć mu naszą książkę „Olendrzy w powiecie sochaczewskim”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia wystawy. Na jednej z tablic, będących jej częścią, znaleźć można fotografię ze śladowskiego cmentarza ewangelickiego, prezentującą jeden z nagrobków wydobytych spod ziemi i ustawionych przez nasze stowarzyszenie.

Print Friendly, PDF & Email