Dwuosobowa delegacja Stowarzyszenia Nad Bzurą, w składzie Martyna Sawicka i Marcin Prengowski, uczestniczyła w X Ogólnopolskim Spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich organizowanym przez Nidzicką Fundację Rozwoju Nida. Tematem przewodnim trzydniowej konferencji była Przyszłość – Młodzież – Wieś – Wyzwania.

Zasadniczą częścią spotkania były warsztaty, w których kilkunastoosobowe zespoły dyskutowały nad różnymi aspektami działalności organizacji pozarządowych na terenie wsi. Szczególnym zainteresowaniem członków naszego Stowarzyszenia cieszyły się zajęcia pod tytułem Odkrywcy lokalnych skarbów. Zaprezentowano tam modelowy przykład odkrywania zapomnianych miejsc, które posiada każda gmina, wieś czy osada. Może to być np. stara kapliczka, młyn wodny, miejsce pamięci albo pomnik przyrody. Wystarczy znaleźć punkt zaczepienia, a potem koncentrując się na tym elemencie, i tworząc wokół niego różne aktywności, integrować lokalną społeczność. Stowarzyszenie Nad Bzurą ma na swoim koncie podobne działania np. Olenderskie Cmentarze, Sochaczewskie Dorożki czy Czystą Bzurę. Zatem warsztaty pozwoliły na cenną wymianę doświadczeń. Dzięki temu wiemy co możemy zrobić lepiej.

Innym warsztatem, który przyciągał uwagę było spotkanie poświęcone liderom lokalnym, prowadzone przez Piotra Szczepańskiego z Fundacji Wspomagania Wsi. Funkcja lidera w stowarzyszeniu czy innej formie ngo ma zupełnie inną rolę i jest znaczenie trudniejsza niż w przedsiębiorstwie czy urzędzie, ponieważ nie istnieje stosunek służbowy. Lider jest osobą, która musi nieustannie się uczyć i słuchać wszystkich – tylko dzięki temu jest w stanie realizować zadania, których się podejmuje. A tylko taki lider jest w stanie pociągnąć za sobą ludzi. Oznacza to, że ogromnym wyzwaniem dla organizacji pozarządowych, nie tylko na wsi, jest kreowanie i promowanie osób o wybitnych zdolnościach przywódczych.

Podczas wykładów, które stanowiły kolejny element spotkania, poruszono szereg kwestii związanych z młodzieżą mieszkającą dziś na wsi. Do postawienia wielu pytań pobudził raport o młodzieży wiejskiej prof. Anny Gizy-Poleszczuk z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Postanowiono zdiagnozować jaka jest dzisiejsza młodzież mieszkająca na wsi, czym się różni od miejskiej, co ją czeka ale też czego ona sama szuka, jakie ma marzenia i plany. Choć trudno się zgodzić ze wszystkimi wnioskami była to bardzo wartościowa sesja, którą można podsumować stwierdzeniem, że dzisiejsza młodzież wiejska, jak i sama wieś, jest bardzo zróżnicowana i nie można traktować jej jako całości.

Zjazd Maróz 2011 obfitował w wiele innych warsztatów i wykładów, o których długo by mówić. Jednak rzeczą, o której należy powiedzieć z pewnością, to niezwykła atmosfera i zaangażowanie wszystkich przybyłych tam osób, którym chce się działać społecznie. Podczas wieczorów spędzanych przy muzyce prowadziliśmy wiele rozmów z ludźmi z całego kraju, którzy mają podobne zainteresowania ale i problemy. Wiele z tych znajomości zostanie na dłużej a być może zaowocuje również współpracą między organizacjami.

Spotkanie miało miejsce w dniach 19-21 maja br. w miejscowości Maróz w gminie Olsztynek. Uczestniczyło w nich niemal 500 przedstawicieli organizacji działających na wsi z niemal wszystkich województw. Członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w nim po raz trzeci. Poza przedstawicielami Nad Bzurą na spotkaniu były jeszcze trzy osoby reprezentujące powiat sochaczewski – Ewa Bojarowska z Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie oraz Andrzej Ciołkowski i Andrzej Dragan ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej.

Print Friendly, PDF & Email