Portal Bohaterowie Bitwy Nad Bzurą www.bohaterowie1939.pl wkroczył właśnie w kolejną fazę rozwoju. W ostatnich tygodniach uruchomiliśmy szereg nowości, które mamy nadzieję, uatrakcyjnią nasz projekt. Najważniejszą ze zmian jest możliwość umieszczania biogramów Weteranów – osób, które walczyły w bitwie nad Bzurą i choć nie poległy na polu chwały, to z pewnością są Bohaterami walk o niepodległość Ojczyzny.


Są jeszcze wśród nas osoby biorące czynny udział w bitwie nad Bzurą, a ci którzy już odeszli, zostawili po sobie spuściznę w postaci różnego rodzaju dokumentów oraz wspomnień na piśmie lub w pamięci swoich krewnych. Prośby o umożliwienie upamiętnienia również takich osób otrzymywaliśmy od początku istnienia Portalu. Wychodząc im naprzeciw, zapraszamy do wprowadzania biogramów Weteranów – zarówno oficerów, jak i szeregowych żołnierzy Wojska Polskiego. Każdy z nich zasługuje na upamiętnienie. Mamy nadzieję, że dzięki temu elementowi Portal Bohaterowie Bitwy Nad Bzurą będzie nie tylko wirtualnym cmentarzem, ale również projektem dokumentującym losy ludzi, którym przyszło żyć i walczyć w tym trudnym czasie.

Kolejny niezwykle istotny element to możliwość publikacji Wspomnień i relacji z obszaru bitwy nad Bzurą, które są niezwykle cennym świadectwem bohaterstwa polskiego żołnierza, jak również tragedii wielu osób cywilnych. Każda relacja pomaga nam zrozumieć, co wydarzyło się w tych dniach, a często również ustalić losy poszczególnych osób, które poniosły śmierć w wyniku działań wojennych. Naszym zamierzeniem jest prezentacja wspomnień, które nie były jeszcze nigdzie publikowane lub znalazły się w mało znanych czy trudno dostępnych źródłach. Zachęcamy zatem wszystkich do rozmów z osobami starszymi – ich relacje są często bezcenne – a następnie do dzielenia się wynikami własnych poszukiwań na Portalu. Wydarzenia w Sochaczewie i okolicach są warte spisania i zachowania dla potomnych.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że wraz z końcem listopada zakończyliśmy inwentaryzację cmentarzy i pomników związanych z kampanią wrześniową na terenie powiatów płockiego, gostynińskiego, warszawskiego zachodniego i nowodworskiego. Sukcesywnie wprowadzamy te dane na Portal wraz z fotografiami. W tym miejscu chcielibyśmy również podziękować wielu autorom zdjęć, którzy wysyłali je nam w ciągu ostatnich miesięcy.

Prowadzimy bardzo intensywne prace nad wprowadzeniem możliwie pełnych list poległych, pochowanych na cmentarzach w wymienionych wyżej powiatach. Ogromną pracę wykonali tu liczni wolontariusze, którzy opracowywali, i wciąż opracowują, biogramy na podstawie publikacji Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Ponadto zgromadziliśmy pokaźną ilość archiwaliów – efekt współpracy z urzędami gmin, muzeami oraz Biurem Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża. Będziemy sukcesywnie wprowadzać te dane.

Kolejną zmianą na Portalu jest szereg usprawnień związanych z wprowadzaniem i modyfikacją biogramów poległych. Zastanawialiśmy się, jak chronić dane osobowe żołnierzy i cywilów, którzy już znaleźli się w bazie danych na podstawie konkretnego źródła archiwalnego lub opracowania. W związku z tym wprowadziliśmy ograniczenie modyfikacji kluczowych informacji biograficznych, jak np. imiona czy nazwisko. Jeśli ktokolwiek znajdzie źródła, w których dane te figurują w innej formie, może to zrobić w postaci przypisu. Dopiero po ostatecznej weryfikacji poprawności zapisu takich danych nastąpi ich zmiana w odpowiednim polu na karcie poległego. Pozostałe formy będą z kolei widoczne w polu Przypisy.

Ponadto umożliwiliśmy wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom portalu dostęp do własnej Karty Użytkownika, dzięki której można zobaczyć własny dorobek, a zatem listy dodanych i zmodyfikowanych biogramów, osób, którym Użytkownik zapalił świeczkę, zamieszczonych wspomnień, komentarzy czy też dodanych pamiątek.

Wszystkie powyższe zmiany i usprawnienia są elementem II etapu rozwoju Portalu pn. Bohaterowie Bitwy Nad Bzurą – mazowieckie nekropolie wojenne. Realizacja tego etapu jest dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że I etap obejmuje powiat sochaczewski i wciąż jest realizowany.

Zapraszamy do korzystania z Portalu, a szczególnie z jego nowych funkcjonalności. Zachęcamy również do kontaktu z nami: kontakt@bohaterowie1939.pl.

Print Friendly, PDF & Email