Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, że właśnie udostępniliśmy opracowywany przez ostatnie kilka miesięcy Olenderski Szlak Turystyczny nad środkową Wisłą. W jego ramach oznaczyliśmy kilkadziesiąt punktów związanych z dawnym osadnictwem olenderskim i niemieckim, położonych na południowym brzegu Wisły od Kazunia w gminie Czosnów, poprzez gminy Leoncin, Brochów, Młodzieszyn, Iłów, Słubice, aż do Gąbina pod Płockiem.


Skupiliśmy się na pozostałościach po dawnych kolonistach, a zatem cmentarzach, zborach i domach modlitwy oraz domostwach, które mimo upływu tylu lat wciąż są zamieszkiwane. Nie można również zapomnieć o charakterystycznym układzie wsi, stawach, sztucznych nasadzeniach i krajobrazach tak typowych dla nadwiślańskich wsi zalewowych. Zwiedzając zaproponowaną przez nas trasę przenosimy się w czasie o co najmniej sto lat, obserwujemy jak żyli wtedy ludzie i jak trudna była egzystencja w pobliżu żywiołu, jakim jest woda. Jest to szczególnie widoczne na terenie gmin Słubice i Gąbin, gdzie na każdym kroku widać ślady ubiegłorocznej powodzi. Na szlaku oznaczyliśmy również inne, naszym zdaniem ciekawe punkty tj. pomniki przyrody, zabytki architektury sakralnej czy miejsca pamięci narodowej.

Obecnie dostępny jest szlak w formie mapy w systemie Google Maps, na której można zobaczyć jak przebiega opracowana przez nas trasa i odnaleźć punkty wraz z krótkimi opisami, fotografiami i współrzędnymi GPS.

Przewidujemy sukcesywne uzupełnianie trasy o kolejne punkty, opisy, ciekawostki i notki historyczne. Oczekujemy na propozycje i komentarze do naszego szlaku. Publikacja szlaku jest pierwszym elementem mającym na celu stworzenie i oznakowanie Olenderskiego Szlaku Turystycznego w terenie.

Obecnie zrealizowane zadanie zostało dofinansowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki w 2011 roku. Olenderski Szlak Turystyczny nad środkową Wisłą jest również kolejnym elementem szerszego projektu, realizowanego od 2006 roku. W jego ramach oczyszczono i oznakowano pozostałości cmentarzy ewangelickich w gminie Brochów, przeprowadzono seminarium dla nauczycieli traktujące o wielokulturowej przeszłości Mazowsza Zachodniego, zinwentaryzowano 35 cmentarzy ewangelickich oraz wydano publikację pt. Olendrzy w powiecie sochaczewskim. Wśród wielu celów działań Stowarzyszenia jest budowanie postaw tolerancji oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu.

Materiały przez nas zgromadzone, wraz z odnośnikiem do szlaku można znaleźć tu. Roześlemy je również do wszystkich gmin, przez które szlak przebiega z prośbą o publikację na gminnych stronach internetowych. Jesteśmy przekonani, że wzbogacą one ofertę turystyczną lokalnych samorządów.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszego szlaku w Internecie, ale przede wszystkim w terenie.

Olenderski Szlak Turystyczny nad środkową Wisłą na Google Maps

Opis Olenderskiego Szlaku Turystycznego nad środkową Wisłą

Print Friendly, PDF & Email