Dobiegł końca projekt „Z biblioteką nie wyjdziesz jak Zabłocki na mydle”. Spotkanie podsumowujące kilkumiesięczne działania odbyło się 6 grudnia, w dzień Mikołajek. Organizatorzy  przedstawili interesujący film, dokumentujący kolejne kroki, a na dzieci czekał Mikołaj i ciekawe zajęcia z animatorami.

Projekt „Z biblioteką nie wyjdziesz jak Zabłocki na mydle” powstał dzięki współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą. Taka społeczno- publiczna korelacja organizacji  jest niezwykła i zasługuje na uwagę. Wspólnie pozyskano środki z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przedsięwzięcie miało na celu promocję czytelnictwa i  zintegrowanie lokalnej społeczności z biblioteką. Dzięki staraniom prezesa partnerskiego stowarzyszenia M. Prengowskiego, koordynatorki J. Marciniak, oraz pracy E. Bojarowskiej i M. Malejki, udało się zrealizować wszystkie zaplanowane punkty. Były to projekcje filmów inspirowanych książką w cyklu „Oglądaj z głową”, dyskusja plenerowa DKK w dworze u p. Góreckich w Złotej , warsztaty produkcji mydła z B. Podsiadły, mecz piłkarski zorganizowany przez Futbolowy Klub Sportowy z Rybna, spotkanie autorskie z J. Olech na temat codziennego patriotyzmu, oraz warsztaty poetyckie z P. Danecką.

Święto biblioteki

Jeśli jest optymizm i chęć działania, to my takim organizacjom pomagamy– zadeklarował obecny na spotkaniu wójt Grzegorz Kropiak. Życzliwość i pomoc władz jest zawsze podporą. Będąca na finiszu budowa nowej siedziby biblioteki ma sens dopiero, kiedy wypełni się ludźmi. Dyrektorka biblioteki zachęcała do zgłaszania propozycji godzin otwarcia, tak aby usatysfakcjonować jak najwięcej osób. Pani Ewa dużą wagę przykłada do konsultacji z czytelnikami, ich potrzeby i opinie są dla niej priorytetem. Na podsumowaniu, poza przedstawicielami stowarzyszenia, biblioteki i UG, byli obecni harcerze i mieszkańcy gminy.

SLAM

Po oficjalnym wstępie, uczestniczki „przetworów poetyckich” poddały publicznej ocenie swoje wiersze. Każda z osób stanęła w szranki z wierszem odnoszącym się do tożsamości, jury wyłonione z sali, głosowało punktując utwory wg własnego uznania. Kolejna runda nawiązywała tematem do końca świata, a ostatnia dopuszczała pewną dowolność, wiersz musiał pochodzić z warsztatów. Zwyciężczynią została Paulina Przybylska, mająca za sobą występ na niedawnym, sochaczewskim Turnieju Jednego Wiersza. Poza konkurencją można było posłuchać deklamacji uczestniczek, które chciały skonfrontować swą twórczość z odbiorcą. Miłym akcentem był wyśpiewany, intrygujący i rytmiczny, wiersz P. Daneckiej „Zabawka”. Tomiki z jej poezją „Wy-ust-danie” i „Antologia poezji” powstałej podczas kursu, trafiły do rąk jej uczennic.

Zabawy

Rozstrzygnięto konkurs na hasło promujące bibliotekę, wybrano i nagrodzono cztery z nich, np. „Klucz do świata tysięcy – biblioteka, nic więcej” czy „Czytanie nie boli”

Na dwóch poziomach nowego lokalu zgrupowano różne atrakcje. Na parterze znalazły miejsce  stoliczki kawowe, kiermasz bożonarodzeniowy, wystawa zdjęć dokumentujących działania, wystawa karteczek emocji (powstające sukcesywnie podczas trwania projektu) i haseł zgłoszonych do konkursu. Piętro była przestrzenią dla dzieci, gdzie czekało ich malowanie twarzy i bombek, łowienie rybek, baloniki, tańce ze śnieżynkami i inne rozrywki. Oczywiście nie zabrakło wizyty św. Mikołaja.

Czy warto z biblioteką?

Współpraca biblioteki ze stowarzyszeniem była okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy. Oba podmioty na polu działań społecznych mają ugruntowane pozycje i wiele wniosły w projekt, wzajemnie od siebie się ucząc, również sztuki sztuki kompromisu. Rezultatem są nowe pomysły, nowa jakość i rozwiązania korzystne dla ogółu. Żadna ze stron układu nie wyklucza dalszej współpracy.

Niektóre akcje, np. seanse filmowe, cieszące się rosnącą popularnością, będą w miarę możliwości kontynuowane. Włączanie kolejnych osób w życie biblioteki jest miarą sukcesu i celem, do którego konsekwentnie zmierzają rybnowskie bibliotekarki. Bo biblioteka jest dla każdego, każdy jest w jej progach mile widziany i wyczekiwany.

Mimo że podsumowanie projektu już mamy za sobą, czeka nas jego ostatnia odsłona, spotkanie z aktorem młodego pokolenia Józefem Pawłowskim 15 grudnia godz. 11.30. Już teraz zapraszamy.

Joanna Kantorska

Powyższy tekst ukazał się w numerze 48 (840) tygodnika Echo Powiatu (9-15.12.2014)

Print Friendly, PDF & Email