W minioną sobotę, 18 kwietnia w Kramnicach Miejskich odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą. Do zasadniczych celów spotkania należały: przyjęcie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności organizacji, wybór nowych władz na piątą już kadencję oraz zatwierdzenie planu działania na najbliższy rok.

W pierwszej kolejności zgromadzeni członkowie Nad Bzurą podsumowali prace i osiągnięcia ubiegłego roku, a następnie przyjęli sprawozdanie merytoryczne i finansowe (można się z nim zapoznać  w zakładce O Stowarzyszeniu: Sprawozdania). Do najważniejszych działań należały: czteromiesięczny projekt realizowany wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Rybnie pt. Z biblioteką nie wyjdziesz jak Zabłocki na mydle, który zbliżył bibliotekę do mieszkańców Rybna oraz organizacja trzeciej już edycji Spotkań z historią Sochaczewa i Ziemi Sochaczewskiej, które cieszą się rosnącą popularnością. Niezwykle ważne są dla nas dwa patronaty, którymi objęliśmy interesujące inicjatywy, a mianowicie blog Kronikarz Brochowski oraz ideę przepłynięcia całej Bzury w hołdzie żołnierzom Września 1939 przez znanego kajakarza Jana Ścigockiego. Integralnym i prowadzonym w trybie ciągłym jest projekt Bohaterowie Bitwy Nad Bzurą poświęcony żołnierzom Wojska Polskiego poległym podczas tej największej bitwy w 1939r. Jest to inicjatywa ponadlokalna, ciesząca się nieustannym zainteresowaniem rodzin poległych rozsianych na całym świecie oraz licznych pasjonatów historii z naszego kraju. Więcej informacji na temat naszej działalności można znaleźć na naszej stronie oraz Facebooku.

Kolejnym punktem spotkania był wybór nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Oto nowe składy władz stowarzyszenia:

Zarząd:
Marcin Prengowski – Prezes Zarządu
Martyna Sawicka – Wiceprezes Zarządu
Przemysław Kamiński – Skarbnik
Anna Klimkiewicz – Członek Zarządu
Małgorzata Machcińska – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:
Michał Jakubowski – Przewodniczący
Piotr Walisiewicz – Zastępca Przewodniczącego
Marta Przygoda Stelmach – Członek Komisji

 

Następnie rozmawialiśmy o planach na rok 2015 i wyzwaniach nas czekających. Przygotowano plan działań, opracowano ich harmonogram oraz ustalono liderów poszczególnych działań. Już wkrótce podzielimy się pierwszymi informacjami o podejmowanych przez nas inicjatywach. Niezwykle żywa i owocna była dyskusja na temat kolejnych kierunków działań Stowarzyszenia oraz wizji jego rozwoju w najbliższych latach.

Niniejsza komunikacja jest związana z zasadą transparentności, jaką kieruje się Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą od początku istnienia. Chcemy zachęcić wszystkie pozostałe sochaczewskie organizacje pozarządowe do podobnych działań.

Korzystając z okazji pragniemy podziękować władzom miejskim za udostępnienie sali konferencyjnej w Kramnicach Miejskich.

Print Friendly, PDF & Email