W maju (19-21.05.2016) dwoje członków Stowarzyszenia „Nad Bzurą”, Justyna Marciniak i Przemysław Kamiński, było uczestnikami 15. Spotkania Organizacji Działających Na Obszarach Wiejskich, zwanego potocznie Marózem, gdyż odbywa się w miejscowości Maróz.

Od 15 lat, nad jeziorem Maróz, kilka kilometrów od Waplewa w powiecie olsztyńskim, spotykają się członkowie organizacji rozsianych po całej Polsce – niektórzy byli tam raz, innym udało się być już kilka. Piszemy „udało się”, gdyż liczba uczestników jest ograniczona, kryteria ścisłe, a tematy zawsze na czasie, odpowiadające zainteresowaniom większości.

Trudno wyliczyć tematy wykładów i warsztatów, debat i dyskusji. Bez wątpienia, niezależnie od tematów zgłębianych przez uczestników, ich doświadczeń, czy miejsc z których przyjechali, wszystkich łączy zapał do społecznego działania, większość wyjeżdża stąd z głową pełną nowych pomysłów, użytecznej wiedzy i motywacji do działania oraz notesem z nowymi kontaktami.

W tym roku, jak wyjaśniali organizatorzy i fundatorzy: Fundacja Wspomagania Wsi, Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, nadając spotkaniu hasło „Na światło dzienne”, zaproszenie skierowali do liderów zmiany, chcących zaangażować społeczność wokół jakiejś idei, biorących odpowiedzialność także za słabszych. Przedstawili takie pomysły, sposoby działania i inicjatywy, które oprócz wymiaru integrującego i aktywizującego poszerzają także społeczną wrażliwość oraz przynieść powinny korzyści tym, których głos jest słabo słyszalny.

Na tegoroczny program złożyły się 4 tematy wybrane przez uczestników: 1. Jak rozwiązać problem społeczny? Od diagnozy do działania; 2. Przedsiębiorczość społeczna. Jak połączyć cele społeczne i ekonomiczne organizacji?; 3. Zwierzęta – towarzysze ludzi. Jak zachęcić wspólnotę do dbania o ich los?; 4. Niesamodzielni wśród nas. Jak ich włączyć w życie wspólnoty? Członkowie „Nad Bzurą” byli uczestnikami dwóch pierwszych tematów. Każdy z nich rozpoczynał się debatą z udziałem ekspertów. Następnie odbywały się warsztaty, a na zakończenie w ramach tzw. Jarmarku idei miały miejsce krótkie zajęcia z praktykami i ekspertami, którzy łączyli teorię z praktyką.

Zajęcia Jarmarku wybierać można było niezależnie od tematu wiodącego. Wśród nich były m.in. petycja, inicjatywa lokalna, konsultacje planów miejscowych, rozwój opieki nad osobami starszymi, zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego czy niechciane inwestycje (drogi, wiatraki, biogazownie) z punktu widzenia wójta.

Plan dnia wypełniony jest po brzegi. Tradycją marózowych spotkań jest Jarmark Inicjatyw Wiejskich – wieczorem podczas ogniskowej kolacji organizatorzy zapraszają do odwiedzenia stoisk, pokazów i prezentacji. Ognisku towarzyszy muzyka. Poznaliśmy twórczość zespołu In Taberna oraz kapeli Zawołany Skład Weselny. Kto szuka spokoju idzie do sali kinowej. Obejrzeć można było film fabularny Michała Szczerbica „Sprawiedliwy” oraz dokument Joanny Fido i Ewy Rozwadowskiej „Oskar Kolberg – życie i pasja”. Uczestnikom zaproponowano także zabawę integracyjną polegającą na ułożeniu zwrotki i refrenu piosenki, której efekty trzeba było zaprezentować po kolacji. Integrowały także ustawianie się do wspólnego zdjęcia, tablica kontaktowa czy oznaczanie na mapie skąd jesteśmy.

Nad sprawnym przebiegiem planu spotkania czuwali organizatorzy, wolontariusze, obsługa miejsca zakwaterowania, zatrudniono także pielęgniarkę.

Tegorocznym gościem honorowym był Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar, który miał swoje wystąpienie podczas inauguracji 15. Maróza, przygotował dla uczestników foldery informacyjne oraz zarezerwował czas na bezpośrednie rozmowy.

Oprócz członków Stowarzyszenia „Nad Bzurą” uczestnikami Maróza 2016 z powiatu sochaczewskiego byli także reprezentujący Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin IMPULS, Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły i Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mała Ojczyzna”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej oraz Fundację Na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży M.A.M.

Justyna Marciniak 

Print Friendly, PDF & Email