Ogólnopolski spływ kajakowy - Bzura 2019

  Ile osób chcesz zgłosić na spływ?

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  PESEL (wymagane)

  Adres zamieszkania (wymagane):

  Miasto/miejscowość

  Wybierz rozmiar koszulki:

  Rezerwacja kajaka (w przypadku gdy nie posiadasz własnego):

  Wybierz kategorię kajaka:

  Przynależność klubowa

  Dane pierwszej osoby:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  PESEL (wymagane)

  Adres zamieszkania (wymagane):

  Miasto/miejscowość

  Wybierz rozmiar koszulki:

  Rezerwacja kajaka (w przypadku gdy nie posiadasz własnego):

  Wybierz kategorię kajaka:

  Przynależność klubowa


  Dane drugiej osoby:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  PESEL (wymagane)

  Adres zamieszkania (wymagane):

  Miasto/miejscowość

  Wybierz rozmiar koszulki:

  Rezerwacja kajaka (w przypadku gdy nie posiadasz własnego):

  Wybierz kategorię kajaka:

  Przynależność klubowa

  Dane pierwszej osoby:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  PESEL (wymagane)

  Adres zamieszkania (wymagane):

  Miasto/miejscowość

  Wybierz rozmiar koszulki:

  Rezerwacja kajaka (w przypadku gdy nie posiadasz własnego):

  Wybierz kategorię kajaka:

  Przynależność klubowa


  Dane drugiej osoby:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  PESEL (wymagane)

  Adres zamieszkania (wymagane):

  Miasto/miejscowość

  Wybierz rozmiar koszulki:

  Rezerwacja kajaka (w przypadku gdy nie posiadasz własnego):

  Wybierz kategorię kajaka:

  Przynależność klubowa


  Dane trzeciej osoby:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  PESEL (wymagane)

  Adres zamieszkania (wymagane):

  Miasto/miejscowość

  Wybierz rozmiar koszulki:

  Rezerwacja kajaka (w przypadku gdy nie posiadasz własnego):

  Wybierz kategorię kajaka:

  Przynależność klubowa

  Dane pierwszej osoby:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  PESEL (wymagane)

  Adres zamieszkania (wymagane):

  Miasto/miejscowość

  Wybierz rozmiar koszulki:

  Rezerwacja kajaka (w przypadku gdy nie posiadasz własnego):

  Wybierz kategorię kajaka:

  Przynależność klubowa


  Dane drugiej osoby:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  PESEL (wymagane)

  Adres zamieszkania (wymagane):

  Miasto/miejscowość

  Wybierz rozmiar koszulki:

  Rezerwacja kajaka (w przypadku gdy nie posiadasz własnego):

  Wybierz kategorię kajaka:

  Przynależność klubowa


  Dane trzeciej osoby:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  PESEL (wymagane)

  Adres zamieszkania (wymagane):

  Miasto/miejscowość

  Wybierz rozmiar koszulki:

  Rezerwacja kajaka (w przypadku gdy nie posiadasz własnego):

  Wybierz kategorię kajaka:

  Przynależność klubowa


  Dane czwartej osoby:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  PESEL (wymagane)

  Adres zamieszkania (wymagane):

  Miasto/miejscowość

  Wybierz rozmiar koszulki:

  Rezerwacja kajaka (w przypadku gdy nie posiadasz własnego):

  Wybierz kategorię kajaka:

  Przynależność klubowa

  Dane pierwszej osoby:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  PESEL (wymagane)

  Adres zamieszkania (wymagane):

  Miasto/miejscowość

  Wybierz rozmiar koszulki:

  Rezerwacja kajaka (w przypadku gdy nie posiadasz własnego):

  Wybierz kategorię kajaka:

  Przynależność klubowa


  Dane drugiej osoby:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  PESEL (wymagane)

  Adres zamieszkania (wymagane):

  Miasto/miejscowość

  Wybierz rozmiar koszulki:

  Rezerwacja kajaka (w przypadku gdy nie posiadasz własnego):

  Wybierz kategorię kajaka:

  Przynależność klubowa


  Dane trzeciej osoby:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  PESEL (wymagane)

  Adres zamieszkania (wymagane):

  Miasto/miejscowość

  Wybierz rozmiar koszulki:

  Rezerwacja kajaka (w przypadku gdy nie posiadasz własnego):

  Wybierz kategorię kajaka:

  Przynależność klubowa


  Dane czwartej osoby:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  PESEL (wymagane)

  Adres zamieszkania (wymagane):

  Miasto/miejscowość

  Wybierz rozmiar koszulki:

  Rezerwacja kajaka (w przypadku gdy nie posiadasz własnego):

  Wybierz kategorię kajaka:

  Przynależność klubowa


  Dane piątej osoby:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  PESEL (wymagane)

  Adres zamieszkania (wymagane):

  Miasto/miejscowość

  Wybierz rozmiar koszulki:

  Rezerwacja kajaka (w przypadku gdy nie posiadasz własnego):

  Wybierz kategorię kajaka:

  Przynależność klubowa

  Tu możesz załączyć skan pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w spływie (w przypadku osób niepełnoletnich). Dozwolone typy plików: pdf, jpg, png

    Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Spływu Bzura 2019 oraz akceptuje jego postanowienia. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

  Po wciśnięciu przycisku Dalej zostaniesz przekierowany/a do sklepu internetowego, gdzie należy wybrać odpowiednie pozycje (wpisowe oraz wynajem kajaków) i wygodnie opłacić za pomocą płatności internetowej.