Kierunek Kultura (1)Projekt „Olenderskie Cmentarze – śladami mazowieckiej wielokulturowości” otrzymał pierwszą nagrodę w prestiżowym konkursie Mazowsze: Kierunek Kultura. Kompleksowe zadanie, realizowane od 2006 r. przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju Regionu Sochaczewskiego zostawiło w tyle m.in. projekt takiej instytucji jak Muzeum Powstania Warszawskiego.

Continue reading