Kierunek Kultura (1)Projekt „Olenderskie Cmentarze – śladami mazowieckiej wielokulturowości” otrzymał pierwszą nagrodę w prestiżowym konkursie Mazowsze: Kierunek Kultura. Kompleksowe zadanie, realizowane od 2006 r. przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju Regionu Sochaczewskiego zostawiło w tyle m.in. projekt takiej instytucji jak Muzeum Powstania Warszawskiego.

Konkurs został zorganizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, będące instytucją podległą Samorządowi Województwa Mazowieckiego. Projekt olenderski otrzymał pierwsze miejsce w kategorii: Najciekawsza, zrealizowana inicjatywa wykorzystania istniejącego miejsca, wydarzenia lub produktu kulturalnego jako atrakcyjnego narzędzia promocji regionu. Jury, złożone z naukowców, przedstawicieli instytucji kultury, ekspertów branży PR oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na polu kultury, podkreśliło połączenie w zwycięskim przedsięwzięciu wielu czynników, wskazując jego kompleksowość, uwzględnienie lokalnych zasobów kulturalnych i historycznych, a także włączenie w realizację zadań lokalnej społeczności.

Podczas wczorajszego, uroczystego wręczenia nagród obecni byli przedstawiciele patronów konkursu. Między innymi zjawili się Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Stefan Kotlewski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski, Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek oraz Ewa Czeszejko-Sochacka – Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Nagrodę w imieniu Stowarzyszenia odebrali Marcin Prengowski i Michał Jakubowski.

Rozdanie nagród odbyło się w ramach konferencji naukowej, której tematem przewodnim była Promocja Regionu Przez Kulturę. Poruszano kwestie roli kultury w strategiach rozwoju samorządów, problemy współpracy samorządów z organizacjami NGO. Integralną częścią było przedstawienie idei kandydatury Warszawy i Mazowsza w walce o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016r. W związku z tym swoje referaty wygłosili specjaliści z zagranicy – Jordi Pascual i Ruiz z Barcelony oraz Neil Peterson z Liverpoolu, miasta które ten zaszczytny tytuł otrzymało na rok 2008.

Przypomnijmy, że Olenderskie Cmentarze to jedno z głównych działań Stowarzyszenia od początku jego istnienia. W tym czasie udało się uratować o całkowitego zniszczenia i zapomnienia siedem ewangelickich cmentarzy. Ponadto zorganizowaliśmy konferencję naukową – 'Ślady obcych kultur na Mazowszu Zachodnim’ – traktującą o wielokulturowości na naszym terenie. Najświeższym produktem jest Rajd Rowerowy Olenderskim Szlakiem, który zgromadził w zeszłym roku dziewięćdziesięciu cyklistów. Impreza ta będzie kontynuowana i już dziś zapraszamy do Brochowa pod koniec czerwca. Wszystkich wymienionych wyżej działań nie udałoby się zrealizować bez ogromnego zaangażowania wszystkich członków Stowarzyszenia, jak również bez wsparcia Urzędu Gminy w Brochowie, Kampinoskiego Parku Narodowego i Szkoły Podstawowej w Śladowie. Jest to chyba odpowiedni moment na złożenie podziękowań za nasz wspólny sukces w działalności dla umacniania lokalnej kultury i tożsamości.

Więcej informacji o projekcie Mazowsze: Kierunek Kultura – www.promocjaprzezkulture.pl

Kierunek Kultura (2) Kierunek Kultura (4) Kierunek Kultura (3)

Print Friendly, PDF & Email