Ogławianie wierzb (3) Jak zapowiedzieli – tak zrobili. W mroźny sobotni poranek organizatorzy i uczestnicy akcji „Dni Wierzby Głowiastej 2008” licznie stawili się w Brochowie, aby tradycyjnym sposobem ogłowić stare wierzby rosnące w okolicach brochowskiej bazyliki i w ten sposób kultywować starodawną umiejętność kształtowania mazowieckiego krajobrazu wierzbami słynącego. Koordynatorem akcji „Dni Wierzby Głowiastej 2008” na terenie Gminy Brochów było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju Regionu Sochaczewskiego.
Tradycyjne mazowieckie wierzby zawdzięczają swój kształt właśnie ogławianiu, czyli umiejętnemu i regularnemu obcinaniu gałęzi, które odrastając tworzą z czasem kształt wierzbowej „głowy”. Nasi mądrzy przodkowie bardzo umiejętnie nauczyli się wykorzystywać wierzby. Osadnicy olenderscy, specjaliści w gospodarowaniu na terenach zalewowych, skutecznie wykorzystywali cechy biologiczne tych drzew. Łatwo transpirują one duże ilości wody, przez co szybciej osuszają tereny zalewowe i podtapiane przez powodzie. Szpalery wierzb sadzone były nad Wisłą i innymi rzekami. Pamiętajmy, że przed wiekami nie było wałów ochronnych, a Wisła niczym nie ograniczana swobodnie rozlewała swe wody. Płynąca wiosną kra zatrzymywana była właśnie przez naturalne wierzbowe palisady. Płoty z wierzbowych witek zatrzymywały na polach żyzny muł. Wierzby często sadzone na miedzach tworzą cenne ekologicznie zadrzewienia śródpolne. W zakamarkach wierzbowych dziupli schronienie znajduje wiele gatunków ptaków, owadów i innych zwierząt. Wierzby tworzą małe ekosystemy, więc są niezwykle cenne, zarówno przyrodniczo, jak i kulturowo, szczególnie na Mazowszu.

Organizatorami i uczestnikami sobotniego ogławiania wierzb na terenie Gminy Brochów były Fundacja 'Ja Wisła’, Towarzystwo Przyrodnicze 'Bocian’, Mercedes Off Road Club 'M-ORC’ oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju Regionu Sochaczewskiego. Z pomocą przyszła równieżOchotnicza Straż Pożarna w Brochowie, użyczając wysokiej drabiny. Ogłowione zostało ok. 20 wierzb w okolicy brochowskiego kościoła oraz drogi prowadzącej na łąki nad Bzurą, gdzie corocznie odbywa się rekonstrukcja Bitwy nad Bzurą. We wrześniu wszystkich uczestników i obserwatorów rekonstrukcji wierzby przywitają młodymi, świeżymi gałęziami. Później uczestnicy akcji przenieśli się kilkanaście kilometrów na północ. We wsi Przęsławice, w pobliżu Wisły, ogławiane były wierzby tworzące aleję wzdłuż jednej z gminnych dróg. Tu ogłowiono ok. 30 drzew. Po pracy wolotnariusze odpoczywali i nocowali w budynku Szkoły Podstawowej w Śladowie, a w niedzielę spacerowali po okolicy, poszukując łosi wędrujących po lasach Kampinoskiego Parku Narodowego.

Tegoroczne „Dni Wierzby Głowiastej” są kontynuacją akcji zapoczątkowanej w zeszłym roku przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”. Akcja trwa przez cały luty, w następną sobotę będzie kontynuowana w gminie Proszowice.

(mj)

Ogławianie wierzb (6) Ogławianie wierzb (5) Ogławianie wierzb (4)  Ogławianie wierzb (2) Ogławianie wierzb (1) Ogławianie wierzb (15) Ogławianie wierzb (14) Ogławianie wierzb (13) Ogławianie wierzb (12) Ogławianie wierzb (11) Ogławianie wierzb (10) Ogławianie wierzb (9) Ogławianie wierzb (8) Ogławianie wierzb (7)

Print Friendly, PDF & Email