pogodne1Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłosił kolejne konkursy dla organizacji pozarządowych. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty realizujące zadania w zakresie profilaktyki oraz terapii dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu oraz organizacje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
W konkursie pod nazwą: „Pogodne Lato 2008” – program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowany w trakcie wakacji, mogą uczestniczyć organizacje, które powstały i działają co najmniej od 3 lat, a także posiadają doświadczenie w realizacji programów opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych w oparciu o własny program i statut.

Realizacja zadania polega na organizacji dla podopiecznych wypoczynku w formie obozu lub kolonii integracyjnej z udziałem co najmniej 50% dzieci z rodzin prawidłowo funkcjonujących. Wśród samorządów wytypowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie do udziału w realizacji zadania znajduje się także powiat sochaczewski i działające tu organizacje pozarządowe.

Termin składania wniosków: od 1 kwietnia br. do 30 kwietnia br.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej:
http://www.mazovia.pl/?a=news&id=4875

Drugi konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski dotyczy realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i nosi nazwę „Na wakacje po uśmiech” – program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowany w trakcie wakacji.

Zasady konkursu oraz forma realizacji tego zadania są podobne jak w przypadku konkursu „Pogodne Lato 2008”. Termin składania ofert w tym konkursie to także dni od 1 do 30 kwietnia 2008.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej:
http://www.mazovia.pl/?a=news&id=4874

 

Print Friendly, PDF & Email