marozW dniach 14-16 maja w miejscowości Maróz koło Waplewa (woj. warmińsko-mazurskie) odbędzie się VIII Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich Maróz 2009. Drugi rok z rzędu będą tam przedstawiciele stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą.
W tym roku stowarzyszenie LGD Nad Bzurą będą w Marózie reprezentować Przemek Kamiński – wiceprezes oraz Justyna Marciniak, zbierająca również doświadczenia, które będą wykorzystane w działalności nowopowstałego stowarzyszenia Kolektyw Twórczy Sochaczew. Nasi przedstawiciele będą na łamach portalu eSochaczew.pl co wieczór przez trzy dni trwania zjazdu przedstawiać relację z przebiegu całodziennych warsztatów, wykładów i pozostałych imprez towarzyszących spotkaniu. Zapraszamy do śledzenia sprawozdań naszych kolegów.

Tegoroczne spotkanie odbywa się pod hasłem: Internet. Krajobraz. Sztuka. Edukacja. Organizatorami zjazdu są tradycyjnie Fundacja Wspomagania Wsi, Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA oraz Polsko Amerykańska Fundacja Wolności, które pokrywają koszty udziału dla przedstawicieli części zakwalifikowanych organizacji.

Co roku, od ośmiu lat, w maju w Marózie spotykają się przedstawiciele lokalnych organizacji działających we wsiach lub małych miastach. Spotkania są okazją do poszerzenia umiejętności zarządzania organizacją, poznania sprawdzonych i dobrych projektów rozwoju lokalnego, uzyskania informacji o możliwościach finansowania nowych inicjatyw oraz nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń.

W trakcie warsztatów, wykładów i spotkań organizatorzy będą pokazywać, jak ważną rolę może pełnić nowoczesna technologia w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego wsi i małych miast. Dziedzictwo kulturowe stanowi dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, jak również dorobek naszych czasów. Bogactwo to, szczególnie w wymiarze materialnym, było niszczone w trakcie licznych wojen, z powodu zaniedbań mieszkańców czy też braku działań konserwatorskich. Zaś nowoczesne technologie, a w szczególności internet, dają szerokie możliwości działań na rzecz zachowania i rozwoju kultury, zarówno materialnej, jak i niematerialnej. Począwszy od digitalizacji zbiorów i powstawania wirtualnych muzeów, upowszechniania zwyczajów, strojów, kulinariów, po sprzedaż produktów lokalnych.

Print Friendly, PDF & Email