4czerwca_x4197Dokładnie 20 lat temu niektórzy z nas mieli 5, niektórzy 9, a niektórzy 19 lat. Właśnie wtedy Polacy wybrali wolność.
Dwadzieścia lat później siedzimy w grupie członków naszego stowarzyszenia i rozmawiamy o najbliższych planach. Zupełnie przypadkowo wypadło to robocze spotkanie na dzień 4 czerwca. Po prostu termin ten okazał się najlepszym dla członków stowarzyszenia. Dopiero później zdaliśmy sobie sprawę, że nie było lepszego dnia na takie spotkanie. Jakże lepiej można świętować rocznicę odzyskania przez Polskę pełnej wolności, jak nie przez możliwie najszersze z niej korzystanie – planowanie kolejnych działań stowarzyszenia, możliwych dzięki wywalczonym przez starsze pokolenia przed 20 laty przywilejów wolności i możliwości swobodnej realizacji obywatelskiej aktywności.

Jednym z wielu ważnych ustaleń Okrągłego Stołu była nowelizacja ustawy o stowarzyszeniach, której zapisy stały się jednym z impulsów dla budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Święto 4. czerwca to również podsumowanie 20 lat sektora pozarządowego w demokratycznej Polsce. Sektor wciąż się kształtuje, lecz robi to w warunkach pluralizmu i wolnego dialogu z pozostałymi partnerami życia publicznego. Mamy oto odpowiedź, że nie trzeba daleko szukać efektów tego, co zdarzyło się właśnie przed dwudziestu laty. Odzyskaliśmy pełnię swobód obywatelskich, możemy decydować o sobie i kształtować swoją Polskę.

20 lat temu zaczęła się nowa Polska. Dziękujemy.

Print Friendly, PDF & Email