Niemalże w przeddzień Dni Sochaczewa, 5 czerwca w Ostoi św. Dominika, odbyła się pierwsza sesja w ramach cyklicznych „Spotkań z historią Sochaczewa i Ziemi Sochaczewskiej”. Dwa zaproponowane wystąpienia zgromadziły ponad trzydzieści osób zainteresowanych przeszłością miasta i regionu.


Pierwszy referat wygłosił znany sochaczewski historyk, Aleksander Grzegorz Turczyk, który przedstawił historię cmentarza parafii pw. św. Wawrzyńca, a następnie biogramy najwybitniejszych sochaczewian tam pochowanych. Drugie wystąpienie, autorstwa Marcina Prengowskiego, zajmującego się badaniami genealogicznymi na obszarze Ziemi Sochaczewskiej, dotyczyło problematyki poszukiwań własnych korzeni na naszym terenie. Po każdym wystąpieniu zgromadzeni podjęli krótką dyskusję na temat poruszanych problemów.

Wybór tematów związany był z obchodzonym w tych dniach świętem miasta, dlatego organizatorzy zdecydowali się na rozmowę o ludziach, którzy tworzyli miasto. Zarówno o tych wybitnych, zasłużonych, jak również o ludziach zwykłych, którzy swoją pracą i życiem zmieniali obraz Sochaczewa i okolic.

Niniejsze spotkanie było premierą cyklu „Spotkań z historią…”. W tym roku, jesienią, planowane są jeszcze dwa takie spotkania. Organizatorzy potraktowali zeszłotygodniowe wydarzenie jako test zaproponowanej formuły. Odnosimy wrażenie, że wypadł on pozytywnie. Zapraszamy jednak do dyskusji i wymiany zdań, zarówno osób obecnych 5 czerwca, jak i tych którzy dopiero zamierzają wziąć udział w spotkaniach. Z przyjemnością przyjmiemy konstruktywne uwagi nad tematyką oraz formą spotkań. Chętnie zapoznamy się z propozycjami tematów, które interesują mieszkańców miasta i powiatu szczególnie.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą przy merytorycznym wsparciu Stowarzyszenia Na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek” oraz dofinansowaniu z budżetu Miasta Sochaczewa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta przez organizacje pozarządowe.

Print Friendly, PDF & Email