W piątek 19 października o godzinie 17.00 w Ostoi św. Dominika przy Parafii pw. św. Wawrzyńca w Sochaczewie po raz drugi odbędą się „Spotkania z historią Sochaczewa i Ziemi Sochaczewskiej”. Celem zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą przy merytorycznym wsparciu Stowarzyszenia „Nasz Zamek” jest poruszanie ciekawych tematów z historii naszego miasta i regionu. Przypomnijmy: na pierwszym z niniejszego cyklu spotkań – 5 czerwca – Aleksander Grzegorz Turczyk poruszył tematykę „Wybitnych sochaczewian pochowanych na cmentarzu parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie”, zaś Marcin Prengowski w interesujący sposób omówił „Poszukiwanie korzeni rodzinnych na terenie powiatu sochaczewskiego”. Wystąpieniom przysłuchiwało się prawie trzydziestu miłośników dziejów lokalnych.

Tym razem skupimy się na prezentacji najświeższych wyników badań w odniesieniu do ruin zamku sochaczewskiego. Wiemy, że w 2011 oraz 2012 r. Stowarzyszenie „Nasz Zamek” przy dofinansowaniu Urzędu Miasta wznowiło poszukiwania archiwalne oraz badania archeologiczne na najważniejszym zabytku miasta. Dzięki temu spojrzenie na przemiany architektoniczne obiektu oraz jego znaczenie w różnych okresach historycznych wzbogaciło się o wiele dodatkowych informacji. Oprócz tego wykonane zostały nowe analizy architektoniczne, dlatego też możliwe stało się zaktualizowanie propozycji rozwiązań konserwatorskich dla zamku – począwszy od trwałej ruiny, a skończywszy na częściowej rekonstrukcji. Powyższe w zagadnienia w przystępnej formie będziemy mieli przyjemność zaprezentować Państwu 19 października.

W programie spotkania przewidziano następujące wystąpienia:
– Zamek w Sochaczewie w świetle najnowszych badań archeologiczno – architektonicznych (Tomasz Olszacki),
– Zamek w Sochaczewie – propozycje działań konserwatorskich w optyce najnowszych odkryć naukowych (Łukasz Popowski).

Po każdym referacie przewidziana jest krótka dyskusja, do której zapraszamy wszystkich obecnych.

Projekt został dofinansowany z budżetu Miasta Sochaczewa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta przez organizacje pozarządowe w 2012 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Print Friendly, PDF & Email