Już jutro, w piątek 19 października o godzinie 17.00 w Ostoi św. Dominika przy Parafii pw. św. Wawrzyńca w Sochaczewie po raz drugi odbędą się „Spotkania z historią Sochaczewa i Ziemi Sochaczewskiej”. Tym razem skupimy się na prezentacji najświeższych wyników badań w odniesieniu do ruin zamku sochaczewskiego.

W programie spotkania przewidziano następujące wystąpienia:

– Zamek w Sochaczewie w świetle najnowszych badań archeologiczno – architektonicznych (Tomasz Olszacki),
– Zamek w Sochaczewie – propozycje działań konserwatorskich w optyce najnowszych odkryć naukowych (Łukasz Popowski).

Po każdym referacie przewidziana jest krótka dyskusja, do której zapraszamy wszystkich obecnych.

Projekt został dofinansowany z budżetu Miasta Sochaczewa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta przez organizacje pozarządowe w 2012 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Print Friendly, PDF & Email