Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą włącza się w obchody przypadającego 1 marca br. Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, nowego święta państwowego ustanowionego na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu z 4 lutego 2011 r.

Z tym szczególnym dniem związana jest również 62. rocznica śmierci Łukasza Cieplińskiego, prezesa ostatniego Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, zamordowanego w ubeckiej katowni na warszawskim Mokotowie. Łukasz Ciepliński to jednocześnie jeden z bohaterów bitwy nad Bzurą, który we wrześniu 1939 r. jako podporucznik i dowódca kompanii przeciwpancernej II batalionu 62 pułku piechoty przy przeprawie pod Witkowicami w gm. Młodzieszyn z obsługiwanego osobiście działka przeciwpancernego zniszczył 8 niemieckich czołgów. Ten bohaterski czyn młodego oficera znalazł uznanie w oczach generała Tadeusza Kutrzeby, dowódcy armii „Poznań”, który jeszcze na polu bitwy awansował go na stopień porucznika oraz odznaczył Orderem Wojennym „Virtuti Militari” odpiętym od swego munduru.

 

Cztery lata temu działania mające na celu lokalne rozpropagowanie jego zasług i życiorysu oraz trwałe upamiętnienie związanego z nim epizodu bitwy nad Bzurą zainicjowało Stowarzyszenie „Nasz Zamek”, czego rezultatem było odsłonięcie 12 września 2009 r. w miejscu historycznej przeprawy przez Bzurę w Witkowicach obelisku z tablicą pamiątkową ku czci Łukasza Cieplińskiego, ufundowanego przez Społeczeństwo Gminy Młodzieszyn.

 

Pragnąc uczcić postać Łukasz Cieplińskiego, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Nasz Zamek” i w oparciu o internetowy portal „Bohaterowie Bitwy nad Bzurą”, stworzony przez naszą organizację w 2010 r., przygotowaliśmy multimedialny i interaktywny biogram oficera. Mamy nadzieję, że nowoczesny sposób prezentacji danych sprawi, że godny uwagi życiorys Bohatera Września 1939 r. i Żołnierza Wyklętego trafi do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim do młodego pokolenia.

 

Biogram Łukasza Cieplińskiego jest dostępny tutaj. Serdecznie zapraszamy do jego lektury!

Print Friendly, PDF & Email