Początkowo z radością, a po chwili z mieszanymi uczuciami, przyjęliśmy informację o ambitnych planach Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Otóż wokół opuszczonego ewangelickiego zboru w Wiączeminie (gmina Słubice, pow. płocki) planowane jest powstanie miniskansenu poświęconego kulturze olenderskiej. Lokalizacja jest wyśmienita – bliskość Wisły, prawdziwa ewangelicka świątynia, wokół mnóstwo śladów osadnictwa tj. cmentarze czy domy, sztuczne nasadzenia itp. Całkowicie popieramy tę inicjatywę.

Elementem, który nas zaskoczył, jest pomysł tworzenia ścieżek rowerowych z GPSem w ręku dla zainteresowanych poznaniem większej liczby śladów poolenderskich w okolicy. Ten pomysł również uważamy za doskonały, tyle że został on już zrealizowany. W 2011 roku kilku członków naszego Stowarzyszenia podjęło się realizacji wirtualnego Olenderskiego Szlaku Turystycznego nad środkową Wisłą. Podczas kilkumiesięcznej pracy przygotowaliśmy szlak, który został opublikowany w internecie (m.in. na naszej stronie internetowej w zakładce Akcje / Olenderski Szlak Turystyczny) a zawiera zarówno opis trasy (załączony również do niniejszego tekstu), jak również interaktywną mapę w Google Maps (Olenderski Szlak Turystyczny nad środkową Wisłą na Google Maps), zaopatrzone we współrzędne GPS ogromnej liczny interesujących punktów związanych w osadnictwem olenderskim od Kazunia do Gąbina. Zachęcamy do korzystania z nich.

W związku z tą ciekawą inicjatywą zwróciliśmy się do dyrektora Muzeum Mazowieckiego Leonarda Sobieraja z ofertą współpracy przy realizacji tego ciekawego projektu (skan pisma w załączeniu). Liczymy na rozpoczęcie owocnej kooperacji.

Tylko dla przypomnienia pragniemy powiedzieć, że tematyką olenderską zajmujemy się od kilku lat. W tym czasie zrealizowaliśmy następujące projekty:

– uporządkowaliśmy i oznakowaliśmy kilka cmentarzy ewangelickich w gminie Brochów (2007);

– zorganizowaliśmy konferencję naukową pn. Ślady obcych kultur na Mazowszu Zachodnim (2008);

– zorganizowaliśmy trzy edycje rajdu rowerowego Olenderskim Szlakiem (2008-2010);

– wydaliśmy publikację pt. Olendrzy w powiecie sochaczewskim (2009);

– zinwentaryzowaliśmy wszystkie cmentarze ewangelickie od Gąbina do Kazunia (2009);

– opracowaliśmy Olenderski Szlak Turystyczny nad środkową Wisłą (2011).

Obecnie planujemy szereg kolejnych działań związanych z zachowaniem dziedzictwa olenderskiego.

Więcej szczegółów o pomyśle Muzeum można przeczytać tu.

 

Print Friendly, PDF & Email