W niedzielne popołudnie, 13 października br., w Ostoi św. Dominika przy parafii pw. św. Wawrzyńca odbyła się promocja książki pt. Panny Dominikanki w Sochaczewie. Studia z dziejów konwentu mniszek Zakonu Kaznodziejskiego w Sochaczewie 1606–1820, jego dziedzictwa materialnego i duchowego autorstwa Piotra Stefaniaka i Tomasza Karolaka. Kilkadziesiąt przybyłych osób miało okazję spotkania z autorami i zapoznania się z interesującym, a niemal nieznanym wycinkiem przeszłości Sochaczewa. Integralnym elementem spotkania była poprowadzona przez Łukasza Popowskiego ze Stowarzyszenia „Nasz Zamek” multimedialna prezentacja cyfrowych rekonstrukcji nieistniejących zabudowań poklasztornych.

Publikacja, opatrzona pełnym aparatem naukowym, licznymi ilustracjami, a także wydana niezwykle starannie, jest dziełem wyjątkowym na sochaczewskim rynku wydawniczym. Jakość merytoryczną zagwarantowali dwaj wybitni fachowcy. Tomasz Karolak jest sochaczewskim archeologiem, historykiem-regionalistą i społecznym opiekunem zabytków, członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą i Stowarzyszenia „Nasz Zamek”, a zarazem pracownikiem Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, który kilka lat temu kierował terenowymi badaniami archeologicznymi mającymi na celu dokumentację reliktów zabudowań klasztornych ujawnionych podczas prac ziemnych związanych z modernizacją Pl. św. Dominika. Piotr Stefaniak to z kolei dziennikarz i historyk z Krakowa, jeden z najlepszych znawców problematyki żeńskiego monastycyzmu i hagiografii, autor licznych prac z tej dziedziny, m.in. wydanej w 2007 r. syntezy pt. Dzieje mniszek dominikańskich w krajach słowiańskich czy książkowych monografii klasztorów dominikanek w Raciborzu i Piotrkowie.

Historia dwustuletniej bytności mniszek dominikańskich w naszym mieście była owiana wieloma tajemnicami. Autorzy podjęli się trudu kwerend archiwalnych i bibliotecznych, a następnie naukowego opracowania pierwszej monografii sochaczewskiego klasztoru. Do najbardziej spektakularnych efektów ich pracy należą choćby ustalenie, nieznanej dotychczas, daty powstania konwentu oraz odnalezienie unikalnego źródła, jakim jest jedyny zachowany rękopis pochodzący od sochaczewskich zakonnic, który nosi tytuł Grono Panieńskie Konwentu Sochaczewskiego…, a znajduje się obecnie w archiwum klasztoru dominikanek w Świętej Annie pod Przyrowem w województwie śląskim.

Książka została wydania wspólnie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą i Stowarzyszenie „Nasz Zamek”. Mogło to nastąpić dzięki dofinansowaniu Burmistrza Miasta Sochaczew w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2012 roku, mecenatowi prezesa firmy Hydro-Instal – Arkadiusza Siekierskiego, licznym osobom prywatnym, które przekazały darowizny na ten cel oraz środkom własnym Stowarzyszeń. Patronat medialny nad wydawnictwem objął portal „e-sochaczew.pl”.

Premiera książki odbyła się w ramach cyklicznych Spotkań z historią Sochaczewa i Ziemi Sochaczewskiej, które już drugi rok z rzędu uzyskały dofinansowanie Burmistrza Miasta Sochaczew w ramach otwartego konkursu ofert.

Niniejszym pragniemy również podziękować księdzu proboszczowi Piotrowi Żądle za udostępnienie sali na spotkanie.

Fot. Małgorzata Kazur

***

Osoby zainteresowane zakupem wydawnictwa proszone są o przelew kwoty 35 zł na konto Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą (13 2130 0004 2001 0484 9691 0001) tytułem: książka pt. Panny Dominikanki w Sochaczewie oraz wysłanie e-maila z potwierdzeniem przelewu na adres nadbzura@gmail.com. Po otrzymaniu potwierdzenia e-mailowego o dostępności książki będzie ją można odebrać w biurze Stowarzyszenia „e-Sochaczew.pl” (ul. Hanki Sawickiej 3 B). W przypadku konieczności wysyłki pocztą prosimy o doliczenie zryczałtowanej opłaty pocztowej w wysokości 10 zł. Przypominamy, że sprzedaż odbywa się w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, której celem jest pokrycie poniesionych kosztów wydania publikacji. Przychód będzie przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia.

 

Print Friendly, PDF & Email