Stowarzyszenie

Tag: Tomasz Karolak

Panny Dominikanki – gdzie kupić

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości zakupu naszego najnowszego wydawnictwa a mianowicie książki pt. Panny Dominikanki w Sochaczewie. Studia z dziejów konwentu mniszek Zakonu Kaznodziejskiego w Sochaczewie 1606–1820, jego dziedzictwa materialnego i duchowego autorstwa Piotra Stefaniaka i Tomasza Karolaka pragniemy poinformować o miejscach, gdzie można ją nabyć:

Continue reading

Dominikanki odkryte

W niedzielne popołudnie, 13 października br., w Ostoi św. Dominika przy parafii pw. św. Wawrzyńca odbyła się promocja książki pt. Panny Dominikanki w Sochaczewie. Studia z dziejów konwentu mniszek Zakonu Kaznodziejskiego w Sochaczewie 1606–1820, jego dziedzictwa materialnego i duchowego autorstwa Piotra Stefaniaka i Tomasza Karolaka. Kilkadziesiąt przybyłych osób miało okazję spotkania z autorami i zapoznania się z interesującym, a niemal nieznanym wycinkiem przeszłości Sochaczewa. Integralnym elementem spotkania była poprowadzona przez Łukasza Popowskiego ze Stowarzyszenia „Nasz Zamek” multimedialna prezentacja cyfrowych rekonstrukcji nieistniejących zabudowań poklasztornych. Continue reading

Panny Dominikanki… na kartach książki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą i Stowarzyszenie „Nasz Zamek” mają zaszczyt ogłosić premierę książki Piotra Stefaniaka i Tomasza Karolaka pt. Panny Dominikanki w Sochaczewie. Studia z dziejów konwentu mniszek Zakonu Kaznodziejskiego w Sochaczewie 1606–1820, jego dziedzictwa materialnego i duchowego. Jednocześnie pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych historią i tradycją naszej „małej Ojczyzny” na spotkanie promocyjne, które odbędzie się 13 października (niedziela) o godz. 14.30 w Ostoi św. Dominika przy Parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie. Uroczystością tą wznawiamy zainaugurowany w ubiegłym roku cykl „Spotkań z historią Sochaczewa i Ziemi Sochaczewskiej”. Continue reading

Sochaczewscy Żydzi przemówili po polsku

Promocja Księgi pamięci Sochaczewa, która odbyła się 15 grudnia w sali konferencyjnej hotelu Chopin, była wyjątkowym wydarzeniem. Licznie zgromadzona publiczność rozmawiała o sochaczewskiej społeczności żydowskiej, relacjach z Polakami i samej książce z ogromnym ożywieniem. Patrząc na pozytywne reakcje ze spotkania przypuszczamy, że na wydarzenie tego typu czekano od dawna.
Continue reading

Nasz Społeczny Opiekun Zabytków

Z radością informujemy, że zarządzeniem Starosty Sochaczewskiego na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków członek zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą – Tomasz Karolak został ustanowiony społecznym opiekunem zabytków. W trakcie weryfikacji przeprowadzonej przez wojewódzkie służby konserwatorskie wykazał się wiedzą dotyczącą ochrony zabytków, kończąc specjalny kurs dla kandydatów na społecznych opiekunów zabytków, oraz udokumentował swoje wcześniejsze działania w tym zakresie. Niedawno w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie odebrał legitymację nr 1 wydaną w powiecie sochaczewskim.
Continue reading

© 2024 Nad Bzurą

Theme by Anders NorenUp ↑

Skip to content