Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą i Stowarzyszenie „Nasz Zamek” mają zaszczyt ogłosić premierę książki Piotra Stefaniaka i Tomasza Karolaka pt. Panny Dominikanki w Sochaczewie. Studia z dziejów konwentu mniszek Zakonu Kaznodziejskiego w Sochaczewie 1606–1820, jego dziedzictwa materialnego i duchowego. Jednocześnie pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych historią i tradycją naszej „małej Ojczyzny” na spotkanie promocyjne, które odbędzie się 13 października (niedziela) o godz. 14.30 w Ostoi św. Dominika przy Parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie. Uroczystością tą wznawiamy zainaugurowany w ubiegłym roku cykl „Spotkań z historią Sochaczewa i Ziemi Sochaczewskiej”.

Jak dotąd historiografia polska sochaczewskiemu klasztorowi dominikanek nie poświęcała szerszej uwagi, choć tematyka ta z pewnością zasługiwała na szersze spopularyzowanie, bowiem konwent sochaczewski stanowił nie tylko ważne ogniwo w życiu kulturalnym i duchowym miasta, lecz był także jednym z pionierów ogólnopolskiego nurtu odnowy żeńskiego życia zakonnego zgodnie z dekretami Soboru Trydenckiego. Brak dotychczasowego zainteresowania dziejami tej wspólnoty mógł – obok innych czynników – wynikać stąd, że w zasięgu historyków pozostawały jedynie nieliczne pozycje archiwalne z nią związane.

Trudu zebrania i opracowania źródeł rozproszonych po licznych archiwach czy bibliotekach podjęli się dwaj badacze. Tomasz Karolak to sochaczewski archeolog, historyk-regionalista i społeczny opiekun zabytków, członek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą i Stowarzyszenia „Nasz Zamek”, a zarazem pracownik Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, który kilka lat temu kierował terenowymi pracami archeologicznymi nad reliktami zabudowań klasztornych ujawnionymi podczas prac ziemnych związanych z modernizacją Pl. św. Dominika. Z kolei Piotr Stefaniak jest zamieszkałym w Krakowie dziennikarzem i historykiem, jednym z najlepszych znawców problematyki żeńskiego monastycyzmu i hagiografii, autorem licznych prac z tej dziedziny, m.in. wydanej w 2007 r. syntezy pt. Dzieje mniszek dominikańskich w krajach słowiańskich czy książkowych monografii klasztorów dominikanek w Raciborzu i Piotrkowie.

Opracowanie oddawane właśnie do rąk Czytelników będzie pierwszą na rynku wydawniczym monografią poświęconą mniszkom sochaczewskim, w której oprócz zarysu dziejów tejże wspólnoty omówiona została również problematyka ekonomicznych podstaw jej funkcjonowania, życie codzienne sióstr, architektura i topografia zabudowań czy ich losy po opuszczeniu Sochaczewa przez zakonnice. W publikacji wykorzystane zostały niepublikowane dotychczas źródła archiwalne, w tym przede wszystkim jedyny zachowany rękopis pochodzący od panien sochaczewskich, który odnalazł się w klasztorze dominikanek w Świętej Annie pod Przyrowem w województwie śląskim. Książka charakteryzuje się z jednej strony w pełni naukowym aparatem badawczym, z drugiej zaś przystępnym językiem i bogatą szatą graficzną (przeszło dwieście kolorowych ilustracji!). Wszystkie te czynniki z pewnością sprawią, że wydawnictwo będzie atrakcyjne dla szerokiego grona odbiorców.

Datę promocji wybraliśmy nieprzypadkowo. 13 października 1820 r. (piątek!) zapisał się w historii Sochaczewa jako dzień upadku legitymującego się przeszło dwustuletnią tradycją klasztoru. Tego dnia miasto opuściły ostatnie mniszki Zakonu Kaznodziejskiego, które udając się do klasztoru w Piotrkowie, zabrały ze sobą na dwóch furmankach część akt klasztornych, portret fundatorki Anny Łuszczewskiej i domowe drobiazgi. W 193. rocznicę tego wydarzenia, kiedy dominikanki symbolicznie powrócą do grodu nad Bzurą na kartach opisywanej książki, będzie więc okazja, by datę tę „odczarować”.

W programie spotkania przewidziano dyskusję z Autorami i Wydawcami publikacji oraz premierową prezentację cyfrowych rekonstrukcji zabudowań poklasztornych przygotowanych na potrzeby wydawnictwa przez zespół członków Stowarzyszenia „Nasz Zamek” pod kierunkiem Łukasza Popowskiego. Podczas uroczystości będzie również możliwość nabycia książki po promocyjnej cenie.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Publikacja została wydana przy wsparciu finansowym Burmistrza Miasta Sochaczew przyznanym w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2012 roku i dzięki mecenatowi Arkadiusza Siekierskiego z firmy Hydro-Instal. Patronat medialny nad przedsięwzięciem objął portal społeczności sochaczewskiej „e-Sochaczew.pl”.

Projekt „Spotkania z historią Sochaczewa i Ziemi Sochaczewskiej” został dofinansowany ze środków Burmistrza Miasta Sochaczew przyznanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku.

 

Print Friendly, PDF & Email